Jurist, Arealforvaltning

LOGO Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020

Stjørdal kommune er i ferd med å etablere et samarbeid med Frosta kommune, som innebærer at vi skal gjøre byggesaksbehandling for Frosta kommune tilsvarende en halv stilling. Bakgrunnen for dette er at Frosta ønsker å dra nytte av et større fagmiljø for byggesaksbehandling. Stillingen har kontorsted i Stjørdal, men det må påregnes kontordager på Frosta.

Jurist, Arealforvaltning

Stjørdal kommune

Enhet arealforvaltning er flerfaglig og består av mange dyktige og erfarne medarbeidere med variert utdanningsbakgrunn, blant annet ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, jurister og naturforvaltere. Hovedoppgavene i enheten er knyttet til byggesaksbehandling, veiledning i regelverk og planforståelse, kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, kart og geodataforvaltning. Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og kommunens innbyggere.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene på byggesakskontoret er varierte og spennende, og omfatter bl.a. behandling av søknader, dispensasjonsbehandling, klagebehandling, ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Stillingen innebærer  50 % med ordinær byggesaksbehandling for  Frosta kommune, og 50 % oppgaver knyttet til tilsyn og ulovlighetsoppfølging for Stjørdal kommune. Oppgaver kan endres undervegs. 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i rettsvitenskap/juridiske fag. Erfaring fra plan- og byggesaksområdet er en fordel. Lang og relevant erfaring kombinert med relevant utdanning kan kompensere for utdanningskravet. 

Personlige egenskaper

Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og god arbeidsholdning. Vi krever også at du er effektiv, strukturert og har evne til å foreta selvstendige vurderinger og beslutninger. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

  • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i to kommuner 
  • Fleksitidsordning 
  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger  

Kontaktinfo

  • Enhetsleder Geir Aspenes - 416 05 327

SØK HER!

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020