Jurist

LOGO Akershus universitetssykehus
Søknadsfrist: 
14.01.2021

Er du vår nye jurist i HR?

Jurist

Akershus universitetssykehus HF

Hos oss blir du en del av en av landets største HR miljøer og får jobbe med individuell arbeidsrett og HR-oppgaver i en spennende organisasjon i utvikling.  

Vi søker etter en trygg og initiativrik jurist med arbeidsrettserfaring som ønsker å bruke sin kompetanse innen HR-feltet, samt å utvikle sin forståelse av HR. Du har sterke analytiske ferdigheter, og evner å forstå og trekke ut essensen av omfattende informasjon. Du kommuniserer med naturlig autoritet og kan arbeide med ledere på ulike nivåer i organisasjonen. Du vil også fungere som juridisk støtte internt i HR. Oppgaveporteføljen må balanseres mellom strategiske oppgaver og rådgivning på detaljnivå.  

Det er viktig med stor arbeidskapasitet, du må takle press og like å jobbe i et hektisk miljø. Du må kunne jobbe selvstendig, men også innordne deg i team og innenfor den arbeids- og oppgavedeling som HR til enhver tid har. 

Det vil være en fordel om du har erfaring fra HR-arbeid og kjenner sykehus fra tidligere. Det vil også være en fordel om du har erfaring fra advokatvirksomhet. 

Ahus har mange ulike behandlingssteder innen opptaksområdet. Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig rådgivning og veiledning innenfor særlig arbeidsrettslige spørsmål, men også andre HR-faglige spørsmål til linjeorganisasjonens ledere
 •  Følge opp og gi lederstøtte i tråd med gjeldende lov og avtaleverk, samt Ahus ledelsesplattform.
 • Håndtere personalsaker, varslingssaker, konflikter og mobbe/trakasseringssaker, omstilling/omorganiseringer
 • Kunne lede prosesser og utviklingsarbeid
 • Delta og/eller lede prosjekter
 • Rådgivning innen arbeidsrett
 • Utvikling av rutiner og retningslinjer
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for ledergruppesaker
 • Undervise, presentere og utarbeide presentasjoner på HR-området                  

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller cand. jur.
 • Jurist med individuell arbeidsrett som kompetanseområde 
 • Det er en fordel om du har arbeidet som advokat og har kjennskap til kollektiv arbeidsrett.  

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som fremstår som veloverveid og samvittighetsfull
 • Du har gode analytiske evner og et godt grep om det teoretiske i ditt fagfelt
 • Du må kunne tenke raskt, løsningsorientert og resultatbevisst
 • Vi ønsker deg som har gode pedagogiske evner med et overbevisende vesen
 • Du må være fortrolig med å jobbe uavhengig, men også en sterk teamspiller         

Vi tilbyr

 • Faglig godt miljø med flere jurister og juridiske miljøer
 • Lønn etter avtale, og mulighet for kompetanseutvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv
 • Bedriftsidrettslag med variert treningstilbud
 • Muligheter for bolig og barnehage
 • Godt faglig miljø, engasjerte medarbeidere, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

Kontaktinformasjon

 • Åsulv Solstad - 412 19 776
 • Ingun Kristiansen Jensen - 412 21 073
 

SØK HER!​​​​​​

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
26.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021
Spesialenheten for politisaker søker advokater/jurister på verv
Søknadsfrist: 
04.05.2021
Sivilombudsmannen
Søknadsfrist: 
04.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
05.05.2021