Jurist

LOGO Vinmonopolet
Søknadsfrist: 
10.03.2020

Vinmonopolet søker jurist

Jurist

Vinmonopolet, Oslo

AS Vinmonopolet er et sektorpolitisk virkemiddel som skal bidra til å begrense skadevirkningene av alkohol. Vinmonopolet står for ansvarlig salg av alkoholholdig drikk. Vår visjon er “ønsket av alle”. 

Stillingen er plassert Juridisk enhet som rapporterer direkte til administrerende direktør. Enheten har to jurist-/advokatstillinger (i dag en advokat og en advokatfullmektig). Stilingen vil rapportere til leder Juridisk. Enheten Juridisk har ansvar for ivaretakelse av selskapets rammebetingelser og myndighetskontakt og bistår med generell juridisk kompetanse i hele Vinmonopolet. 

Juridisk enhet bistår alle Vinmonopolets avdelinger og butikker innenfor et bredt spekter av rettsområder. Arbeidsoppgavene i Juridisk enhet spenner over et vidt felt fra forretningsjus til forvaltningsrettslige problemstillinger. Den jurist stillingen har varierte og selvstendige oppgaver knyttet til alle deler av Vinmonopolets organisasjon og selskapets særlige rolle og ansvar som statlig detaljmonopol for omsetning av alkoholholdig drikk. 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen vil være knyttet alle deler av den juridiske bistanden juridisk enhet yter herunder knyttet til juridisk bistand i prosjekter, da særlig ved gjennomføring av strategiske planer for utvikling av Vinmonopolet. Stillingen vil bidra til ivaretakelse av rammebetingelsene i prosjekter, og identifisere og gjennomføre forretningsmessige vurderinger og avtaler. 

 

Stillingen vil bidra i det generelle arbeidet i enhete. Dette innebærer at stillingen vil kunne innebærer blant annet:

  • Utredning, bla EØS-rett
  • Prosjektarbeid
  • Forhandlinger av kontrakter, herunder leiekontrakter for butikklokaler 
  • Kontraktsarbeid innenfor anskaffelsesregelverket
  • Kontakt med myndigheter, markedsaktører og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. 
  • Compliance – herunder personopplysningsloven, etisk regelverk, antikorrupsjon etc
  • Tvister og søksmål

Noe reising må påregnes.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Cand. jur eller master i rettsvitenskap.

Vi søker en jurist som er engasjert og løsningsorientert, har gode samarbeidsevner og forståelse for Vinmonopolets rolle. Vedkommende må ha god skriftlig fremstillingsevne og kunne arbeide selvstendig. For stillingen kreves høy serviceinnstilling og evne til å arbeide raskt og systematisk innenfor avtalte frister. Det er viktig at du kan arbeidet med flere ulike rettsområder og er åpen for å arbeide med nye oppgaver og fagfelt. Du må ha høy integritet og inngi tillit. Det er ønskelig med arbeidserfaring av minst 5 års varighet og relevant bakgrunn og praksis. 

Vi tilbyr et godt sosialt miljø, faglige utfordringer og høy grad at selvstendighet. Vi holder til i moderne lokaler Diagonale, i Bjørvika i Oslo. 

Lønn etter avtale.

 

For mer informasjon, ring gjerne våre rådgivere i Experis Executive: Yvonne Cagnol Hveem, mob. 976 87 020, ychvee@no.experis.com, eller Øystein Dahl, mob. 905 68 285, oystein.dahl@no.experis.com

Registrer søknad og CV snarest og senest innen 10. mars.

Alle søknader vil behandles konfidensielt frem til søknadsfristen utløp. Det vil da bli utarbeidet søkerlister. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020