Jurist

LOGO Fiskeridir
Søknadsfrist: 
09.03.2020

Har du interesse for fiskeriforvaltning?

Jurist

Fiskeridirektoratet, Bergen

Anonym søknadsprosess

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Om stillingen:

Reguleringsseksjonen har hovedansvaret for Fiskeridirektoratets arbeid med nasjonal og internasjonal forvaltning av marine fiskerier. Seksjonen har en sentral rolle knyttet til forvaltningen av ressursene i havet, og både fastsetter og gir råd om nasjonale fiskerireguleringer. I tillegg kommer løpende oppfølging av enkelte fiskerier, både for norske og utenlandske fartøy.

Reguleringsseksjonen deltar i fiskeriforhandlinger med andre land, både bilateralt og multilateralt. Seksjonen jobber også med andre internasjonale fiskerispørsmål.

Stillingen vil i all hovedsak være knyttet til arbeid med nasjonale reguleringer.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi er ute etter en person med juridisk embedseksamen / master i rettsvitenskap. Det blir lagt vekt på kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning, samt erfaring fra internasjonalt arbeid. Kjennskap til fiskerinæringen er en fordel. Det forventes dessuten gode engelskkunnskaper.

Du som søker må arbeide selvstendig og effektivt, men også kunne samarbeide godt med andre. Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig. Du har dessuten interesse for ressursforvaltning.

Vi tilbyr:

  • Faglige og samfunnsmessige interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
  • Engasjerte kollegaer og godt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver lønnet etter statens regulativ, brutto kr. 500.000,- 650.000,-. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktpersoner:

Personal- og organisasjonsutviklingsstaben ved Elisabeth Dahl tlf 906 15 461 eller Knut Svindland tlf 415 88 526 

Om Fiskeridirektoratet:

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020