Jurist

LOGO Nasjonale forskn etiske komiteer
Søknadsfrist: 
08.12.2019

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgiving og behandling av enkeltsaker.

Jurist

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Vi søker en allsidig jurist. Stillingen vil bli definert som førstekonsulent eller rådgiver avhengig av kvalifikasjoner.

Sekretariatet for FEK ligger i Oslo sentrum hvor vi er samlokalisert med Teknologirådet.

For ytterligere informasjon om oss, se www.etikkom.no

Arbeidsoppgaver

 • Betjene sekretariatet og alle komiteer med varierte juridiske oppgaver, med hovedvekt på oppgaver innenfor offentlig forvaltning; klagesaker, forvaltningsrett, offentleglova, utvikling av rutiner, maler og retningslinjer for god forvaltningspraksis.
 • Oppgaver i tilknytning til en rekke andre lover, eksempelvis forskningsetikkloven, helseforskningsloven, personopplysningsloven og bioteknologiloven.
 • Bistå sekretariatet og komiteene med juridiske utredninger ved behov.
 • Bidra til høringssvar og andre fellesprodukter
 • Forefallende juridisk arbeid, saksbehandling, administrative oppgaver og annet forefallende arbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen
 • Minst ett års relevant arbeidserfaring innen offentlig forvaltning
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig meget godt

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • Fleksibilitet og allsidighet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og til å arbeide selvstendig
 • Kjennskap til forskningsetikk vil være en fordel

Vi tilbyr

Gunstig pensjons- låne- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse

Et hyggelig arbeidsmiljø sentralt i Oslo sentrum

Lønn etter statens regulativ som førstekonsulent/rådgiver 470.000,- - 563.700,-

Generelle opplysninger:

Søknadsfrist:  8.12.2019

Tiltredelse så snart som mulig

Menn oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Spørsmål om stillingen

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med seniorrådgiver HR og økonomi Torunn Ellefsen, telefon: 90 85 82 18.

Om oss

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

Komiteene er faglig uavhengige og skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. 

Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgiving og behandling av enkeltsaker.

 

SØK HER !

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020