Jurist

LOGO PST
Søknadsfrist: 
22.09.2019

Vil du være med å håndtere de mest alvorlige truslene mot Norge?

Jurist

Politiets Sikkerhetstjeneste

Ved etterretningsjuridisk seksjon er det ledig en fast stilling som politiinspektør. Seksjonen består av jurister som utøver legalitetsarbeid knyttet til PSTs forebyggende virksomhet. Dette gjør vi med utgangspunkt i politiloven kapittel IIIa, politiregisterloven, eksportkontrolloven, utlendingsloven kapittel 14 og regelverk som følger av interne rutiner og retningslinjer. Vi har i tillegg arbeidsoppgaver knyttet til kvalitetssikring av tjenestens virksomhet og gir juridisk rådgivning internt om regelverket som gjelder for PST.

Arbeidsoppgaver

Dine oppgaver vil være legalitetsarbeid og juridisk rådgivning innenfor seksjonens ansvarsområder. Du vil bli del av et tverrfaglig arbeidsmiljø som holder et høyt arbeidstempo. Du vil få mulighet til å jobbe i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag der miljøet kjennetegnes av profesjonalitet, integritet, samhandling, endringsdyktighet og lojalitet.  
  
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker en jurist med flere års arbeidserfaring. Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid i politi- og påtalemyndigheten og fra internasjonalt arbeid. Erfaring fra arbeid med tvangsmidler er en fordel. Det er videre en fordel hvis du har interesse for arbeid med regelverks- og metodespørsmål. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Du må være trygg på egne juridiske vurderinger og er en person som arbeider målrettet, strukturert og analytisk. Evne til å samarbeide, se muligheter og ta initiativ er også viktig.  
  
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.  
  
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 691 400–837 200 som politiinspektør i stillingskode 0290. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.  

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.  
  
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020