Jurist

LOG NLF
Søknadsfrist: 
20.09.2019
Norges Lastebileier-Forbund, NLF, er landets største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter som driver eller administrerer godstransport på veg. Vi organiserer i overkant av 3000 bedrifter som opererer rundt 20 000 laste- og varebiler.  Vi utvikler stadig vår virksomhet og søker nå nye medarbeidere for å styrke norsk transportnæring.

Jurist

Norges Lastebileier-Forbund, NLF

Dette er en nyopprettet stilling der vi søker en dyktig jurist til å ivareta følgende oppgaver;

 

  • Arbeid med tariffjus, forhandlinger og tariffavtaler.
  • Deltager i saksbehandling i f b m høringer, forbundets organer, myndighetskontakt m.m.
  • Arbeid med utforming og oppfølging av NLFs kvalitetssystemer; Kvalitet og miljø på vei, (KMV) HMS-systemer og sertifiseringsprogrammet «Fair Transport».
  • Juridisk rådgiver for ledergruppen i alle spørsmål.

 

NLF har avtale med eget in house advokatfirma som yter juridisk rådgivning og rettshjelp til våre medlemsbedrifter. Vår nye jurist skal derfor ikke prosedere saker for domstolen, og du trenger derfor ikke advokatbevilling.

 

Vi søker en trygg og faglig dyktig jurist med relevant faglig og operativ bakgrunn. Du bør ha erfaring/spesialkompetanse innen ett eller flere av følgende områder; Tariff juss, arbeidsrett, HMS, kjøre og hviletidsbestemmelser, EU/EØS rett innen transportrelaterte spørsmål.

 

Vår nye jurist er plassert i stab og rapporterer til viseadministrerende direktør og faglig til den i ledergruppen du utfører oppgaver for.  Det må påregnes noe reisevirksomhet og deltagelse i forbundets opplæringsprogrammer.

 

NLF holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum i nærheten av flere kollektivknutepunkt. Vi har konkurransedyktige betingelser, velferdsordninger, bedriftshelsetjeneste og gode forsikrings-/pensjonsordninger.  Søknader vil bli vurdert fortløpende. Tiltredelse snarest.

 

Mer opplysninger om oss finner du på lastebil.no eller ved å ringe Geir A. Mo, Jan-Terje Mentzoni eller Kjell Olafsrud på tlf. 415 44 100. Søknad vedlagt CV, merkes med aktuell stilling og sendes til post@lastebil.no

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019
LOGO PST
PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Søknadsfrist: 
20.11.2019
LOGO Notodden kommune
Notodden kommune
Søknadsfrist: 
03.12.2019
LOGO Nasjonale forskn etiske komiteer
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Søknadsfrist: 
08.12.2019