Jurist

Miljøenheten, Trondheim kommune

Søknadsfrist
 
Om stillingen
Vi søker en proaktiv jurist med engasjement for klima og miljø!
Ved Miljøenheten i Trondheim kommune er det ledig en fast 100 prosent stilling som jurist, med oppstart etter avtale. 
Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger.
Det forutsetter bred og koordinert innsats fra hele kommunen og bysamfunnet innen områder som areal- og energiplanlegging, bygg og anlegg, forbruk og sirkulær økonomi, mobilitet og samferdsel, samt klimatilpasning.
Reduksjon av klimagassutslipp i arealplanleggingen er et høyt prioritert område i arbeidet med klimaplanen. Vi i Trondheim kommune ønsker å styrke vår juridiske kompetanse innenfor klima- og miljøområdet. Nå søker vi etter en proaktiv jurist til fast stilling. Det gjøres oppmerksom på at vi også i egen annonse søker etter en jurist til toårig prosjektstilling. Både denne faste stillingen og prosjektstillingen skal i tett samarbeid med øvrig juristmiljø i kommunen bidra til å tolke regelverket, utrede handlingsrommet og forankre krav og tiltak i kommunens planarbeid.
Stillingen er organisert i avdeling klima og samfunn i Miljøenheten. Avdelingen klima og samfunn har ansvar for å lede og koordinere arbeidet med å gjennomføre Trondheim kommunes klimaplan. Avdelingen har for tiden 14 medarbeidere som arbeider for klimaomstilling både i kommunens egen virksomhet og i samfunnet forøvrig. Stillingen vil ved behov også bidra med juridisk kompetanse for de to andre fagavdelingene i Miljøenheten - avdeling for miljørettet helsevern og forurensning samt avdeling for landbruk og naturforvaltning.
Vi er et inkluderende, positivt og framoverlent kompetansemiljø med stort engasjement for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag.

 Søknadsfrist: 03.02.2022

 

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker at du skal være en sentral medspiller i enheten og en rådgiver innenfor ditt fagfelt for å bidra til at vi sammen når våre mål. De mest sentrale lovverkene for stillingen er forvaltnings- og offentlighetsloven samt plan- og bygningsloven. Også lovverk knyttet til miljø og landbruk vil komme til anvendelse i arbeidet (naturmangfoldloven, forurensningsloven, folkehelseloven samt landbrukslovgivning). Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Vurdere hjemmelsgrunnlag for å stille klima‐, energi‐ og miljøkrav i reguleringsplaner og hvordan kravene kan sikres i byggesaksbehandling
 • Dialog, kunnskapsutveksling og samarbeid med andre kommuner (etablert storbynettverk innenfor klimaområdet) og relevante aktører som er inne i samme prosess 
 • Bidra i arbeid med å utarbeide og forankre rutiner som sikrer at planprosessene kan bidra til at kommunen oppnår sine klima- og miljømål
 • Annen juridisk bistand på enheten, ved behov

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/cand. jur. 
 • Erfaring med plan- og bygningsloven 
 • God forståelse av forvaltnings- og offentlighetsloven
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med lovverk knyttet til miljøfeltet
 • Erfaring med prosjekt- og endringsledelse og rapportering
 • Klima- og miljøkompetanse, gjerne relatert til klimagassutslipp og arealbruk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som tar initiativ, har gjennomføringskraft og trives med påvirkning for å skape nødvendige endringer. Du jobber analytisk og strukturert og evner å styre egen arbeidshverdag. Tverrfaglig samarbeid er helt sentralt i stillingen og det er derfor viktig at du er konstruktiv i din måte å samarbeide med andre på.

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å gjøre Trondheim enda bedre
 • Meningsfylte, utfordrende og varierte oppgaver
 • Tverrfaglig miljø med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Kontorer rett ved torvet, Trondheims midtpunkt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kommunens pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Tinghusplassen 3, 7013 Trondheim, Norge

Hans Fredrik Nyvold Kvitvang

Miljøsjef

 412 20 588

 

Hans Einar Lundli

Avdelingsleder klima og samfunn

 478 48 606

 

Gunn Helen Lundgreen

Jurist Byplankontoret

 922 93 110

SØK HER