Jurist

Søknadsfrist: 
30.05.2021

Om stillingen

Til Avdeling for utredning og regelverk søker vi jurist med interesse for utredningsarbeid.

Avdelingen har til sammen 3,5 årsverk, hvorav to juriststillinger. Vi utfører løpende utredninger i tråd med utredningsinstruksen for å sikre at Justervesenet utfører sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Utredningene danner grunnlag for regelverksendringer og hvordan tilsynsavdelingen utfører tilsynet. Avdelingen jobber tett og godt sammen om oppgavene, og har utstrakt samarbeid med tilsynsavdelingen. Avdelingen har også godt samarbeid med overordnet departement og deltar i internasjonalt arbeid både på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Jurist

Justervesenet

 

Arbeidsoppgaver du vil få:

 • utredning i tråd med utredningsinstruksen
 • utforming og høring av forskrifter
 • å informere om regelverket for interne og eksterne
 • EØS-samarbeid om regelverk
 • behandling av klager og ileggelse av overtredelsesgebyr etter tilsyn

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har fullført master i rettsvitenskap eller har juridisk embetseksamen.Utover det vil vi at du har:

 • interesse for utredningsarbeid
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Som person vil vi at du:

 • har evne til å sette deg inn i nye problemstillinger
 • har evne til å se regelverk i en samfunnsøkonomisk sammenheng
 • har god formidlingsevne
 • har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og strukturert
 • tar initiativ og arbeider godt selvstendig

Hos oss får du: 

 • en lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid/sommertid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Les gjerne mer om Justervesenet på vår hjemmeside www.justervesenet.no.Stillingen lønnes ved tiltredelse som rådgiver/seniorrådgiver

fra kr 500 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke

uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved kontakt med avdelingsleder

Eli Mogstad Ranger telefon 997 91 409 eller seniorrådgiver Berit Hallenstvedt på telefon: 64 84 84 25.

Send elektronisk søknad/CV via knappen «søk stillingen» på denne siden, innen 30.05.21.

Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning.

Søknaden skal merkes med referansekode UR 21-1.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20.

Om Justervesenet

Justervesenet har ansvar for at det er nasjonal og internasjonal tillit til målinger i Norge Vi er nasjonalt kompetansesenter for måleteknikk, forvalter det måletekniske regelverket og fører tilsyn med målinger som ligger til grunn for kjøp og salg. Justervesenet utvikler og vedtar regelverk innen måleteknikkområdet, med mål om bl.a. å ha et regelverk som er harmonisert med tilsvarende regelverk internasjonalt.  Etaten er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi er ca. 100 medarbeidere totalt og har moderne kontor- og laboratoriefasiliteter ved hovedkontoret på Kjeller.

Vi har 5 distriktskontorer som utfører operativt tilsynsarbeid. Justervesenet representerer Norge i flere internasjonale traktater, bl.a. Meterkonvensjonen innen måleteknikk og OIML innen lovregulert måling, er medlem i de europeiske samarbeidsorganisasjonene EURAMET og WELMEC, og er partner i europeiske forskningsprogram innen måleteknikk. Justervesenet er også teknisk kontrollorgan (TKO) for 2 EU-direktiv.

Søk stillingen

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021