Jurist – vikariat som etterforskingsleder

LOGO Spesialenheten Politi
Søknadsfrist: 
15.05.2019

Ved etterforskingsavdeling Øst-Norge er det fra 1. august 2019 ledig ett års vikariat som jurist ved avdelingens kontor i Oslo. Avdelingen er for tiden bemannet med leder, ti etterforskere, tre jurister og en seniorkonsulent.

Jurist – vikariat som etterforskingsleder

Spesialenheten for politisaker, Oslo
Juristen skal utføre påtaleoppgaver i arbeidet med straffesaker ved avdelingen, herunder avgjøre i hvilke saker etterforsking skal iverksettes, påtalemessig styring av etterforsking og skriving av innstillinger til sjefen for Spesialenheten.
 
Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Det stilles krav til faglig dyktighet, arbeidskapasitet, selvstendighet, gode samarbeidsevner, personlig egnethet, og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Relevant erfaring fra arbeid med strafferett og straffeprosess vil bli vektlagt. 
 
Det vil bli bedt om politiattest, og den som ansettes må ved behov kunne sikkerhetsklareres. Stillingsinnehaver gis politimyndighet og påtalemyndighet innenfor Spesialenhetens ansvarsområde. 
 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25. 
Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Spesialenheten deltar i statens inkluderingsdugnad som har som mål å få flere med hull i CV’en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.
 
Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ stillingskode 1245 politiadvokat fra kr. 550.000 til kr. 725.000 pr. år. I henhold til særavtale gis det tillegg i lønn for bl.a. tilgjengelighet (kr. 53.196,- pr. år). Fleksitidordning/sommertid. God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse - fra lønnen trekkes 2 %. 
 
Vi ber om at søknad registreres og sendes elektronisk via vårt elektroniske rekrutteringssystem (via søkeknapp til høyre på siden). Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes tatt med i forbindelse med intervju.  
Søk    her

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Politiet
Øst politidistrikt, Ski
Søknadsfrist: 
24.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Søknadsfrist: 
26.06.2019
LOG IKA Kgb
IKA Kongsberg
Søknadsfrist: 
01.07.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019