Jurist – anskaffelser og entrepriserett

LOGO Lørenskog
Søknadsfrist: 
22.04.2019

Lørenskog kommune ser etter en jurist som kan bygg- og anleggsanskaffelser og entrepriserett.

Jurist – anskaffelser og entrepriserett

Lørenskog kommune

Ønsker du å jobbe med oppgaver som er viktig for innbyggerne i kommunen? Som jurist hos oss vil du ha en viktig rolle i byggingen av blant annet barnehager, skoler, helsebygg og infrastruktur - sentrale prosjekter for kommunens utvikling og fremtid. Lørenskog kommune trenger din kompetanse innen bygg- og anleggsanskaffelser og entrepriserett.

Du vil være en del av innkjøpsseksjonen i organisasjonsavdelingen (stab) og ha arbeidsoppgaver som er tett knyttet til prosjektvirksomheten i Teknisk sektor. Innkjøpsseksjonen bidrar til effektive og strategiske innkjøp, lovlige og gode anskaffelsesprosesser, samt bedre oppfølging av avtaler. Det er en ambisiøs og fremtidsrettet seksjon som jobber for å fremme innkjøp som strategisk virkemiddel.

Ditt arbeid vil være både operativt og strategisk. Du vil raskt få mye ansvar med både store og små oppgaver. Du vil være en rådgiver innen offentlige anskaffelser og entrepriserett i prosjektenes ulike faser. Du vil jobbe med gjennomføring og planlegging av anskaffelsesprosesser i tett samarbeid med prosjektledere, inkludert arbeid med strategier og kontraktsmodeller. Oppgaver knyttet til kontraktsoppfølging og leverandørutvikling ligger også til stillingen, samt arbeid med malverk, rutiner og opplæring. Kontinuerlig forbedring og utvikling vil være viktig.

Vi ser etter deg som er jurist og har erfaring med offentlige anskaffelser og entrepriserett, gjerne med noe erfaring fra investeringsprosjekter i offentlig eller kommunal forvaltning. Har du erfaring fra kontraktsforhandlinger er det en fordel. Dine evner til å styre anskaffelsesprosessene samt vurdere risiko i prosjektene og entreprisekontraktene er helt sentralt for at du skal lykkes i rollen. Stillingen vil kreve at du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

For å trives i stillingen er det viktig at du er en lagspiller med gode samarbeidsevner, samtidig som du evner å jobbe selvstendig og strukturert. Du liker å ha mye å gjøre, håndterer ulike arbeidsoppgaver på en god måte og er god til å prioritere. Som person er du praktisk, løsningsorientert og serviceinnstilt. Det er også viktig at du kan identifisere deg med Lørenskog kommunes verdier; åpen, troverdig, engasjert.

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for videreutvikling av kompetanse
  • En operativ stilling hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
  • Utviklingsorientert kommune og nytenkende kollegaer
  • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
  • Godt arbeidsmiljø
  • God arbeidstids- og fleksitidsordning, samt pensjons- og forsikringsordning.
  • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
  • IA-bedrift
  • Lønn etter avtale

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019