Juridisk utreder

LOGO EFTA
Søknadsfrist: 
01.09.2020

Juridisk utreder til dommer Per Christiansen; midlertidig ett år; norsk juridisk utdanning kreves

Juridisk utreder

EFTA-domstolen, Luxembourg

EFTA-domstolen i Luxembourg søker juridisk utreder til dommer Per Christiansen. Tiltredelse er ønskelig fra 1/15 november 2020, eller så snart som mulig etter dette, og for en periode på 12 måneder.

 

Kvalifikasjoner for stillingen er norsk juridisk utdanning med gode karakterer, gjerne supplert med utdanning fra utlandet; relevant arbeidserfaring, helst i minst to år og gjerne med EU/EØS-rett; gode språkkunnskaper med norsk morsmål og meget god engelsk så vel skriftlig som muntlig (domstolens arbeidsspråk er engelsk).

 

Gode lønns- og arbeidsbetingelser mv.

 

Interesserte bes fylle ut ”EFTA Court application form” (tilgjengelig på EFTA-domstolens nettsider – under ”the Court” / ”vacancies”) og sende dette per e-post sammen med et kortfattet ”letter of motivation” (på engelsk) samt kopi av vitnemål til havard.ormberg@eftacourt.int. Spørsmål kan rettes til juridisk utreder Håvard Ormberg på telefon +352 621 684 278 (mobil).

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020