Juridisk seniorrådgjevar

LOGO Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020

Bømlo kommune søkjer juridisk rådgjevar/seniorrådgjevar med juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap. Du blir del av kommunedirektøren sin stab og får jobbe på tvers av alle einingane i kommunen.

Juridisk seniorrådgjevar

Bømlo kommune

Ansvarsområde: 

Stillinga som juridisk rådgjevar inngår i kommunedirektøren sin stab og vil ha som oppgåve å jobbe på tvers av alle einingane i kommunen, og ha kontakt med leiarar og tilsette på ulike nivå.  
Som juridisk rådgjevar skal du bidra til at kommunen leverer tenester som fyller lova sine krav, bidra til å fremje rettssikkerheit, førebyggja tvistar og hjelpa med juridisk rådgjeving. Du vil skriva saksførelegg, i tillegg til å gje råd og utredningar til politiske saker.  

Arbeidsoppgåver: 

 • Juridisk rådgjeving innan alle relevante rettsområde for kommunal forvaltning og driftTilsyn
 • Alminneleg og spesiell forvaltningsrett
 • Forbetringsarbeid, t.d. utvikling av delegasjonsreglement og andre rutinar 
 • Avtale- og kontraktsrett 
 • Personvern
 • Bidra til kompetanseutvikling internt 
 • Leiarstøtte 

Kvalifikasjonar: 

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap 
 • Erfaring frå offentleg verksemd eller anna relevant erfaring 

Personlege eigenskapar:  

Me ser etter deg som trivst med ein hektisk kvardag og som evnar å prioritere det som er viktigast. Du har fagleg tyngde, jobbar godt både i team og åleine, er serviceinnstilt og bidreg til samhandling på tvers av organisasjonen. Du har gode skriftlege og munnlege evner. Du er analytisk og bidrar til refleksjon rundt eige fagfelt i kollegiet. Personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på. 
 

Me tilbyr: 

 • Ein spanande jobb med varierte arbeidsoppgåver 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige løns- og avtalevilkår
 • Medlemskap i kommunen sine pensjons- og forsikringsordningar 

Dersom du har spørsmål til stillinga kan du ta kontakt med personalsjef Vanja Espeland - 480 17 825.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO NAV
NAV Kontroll styringsenhet
Søknadsfrist: 
25.10.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
26.10.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
28.10.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
31.10.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalenheten
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO DIBK
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
08.11.2020
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
15.11.2020