Juridisk rådgiver/advokat

Søknadsfrist: 
20.06.2021

Juridisk avdeling yter bistand til det regionale helseforetakets øvrige avdelinger, og skal dekke alle rettsområder som etterspørres. Enhetens hovedarbeidsområder er særlig helserett, IKT / personvern, forvaltningsrett, foretaksjus, kontraktsrett og offentlige anskaffelser. I tillegg ytes det bistand innen en rekke andre rettsområder, herunder særlig arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Juridisk rådgiver/advokat

Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF

Juridisk avdeling består i dag av juridisk direktør, to advokater og juridisk rådgiver samt en ubesatt stilling. 

Til stillingen søkes godt kvalifisert jurist, fortrinnsvis med erfaring innen helserett /forvaltningsrett, eventuelt innen noen av øvrige rettsområder avdelingen dekker

Personlige egenskaper

  • Ønske og evne til å jobbe med et bredt spekter av rettsområder
  • Mestre å raskt håndtere komplekse problemstillinger
  • Evne til analytisk, systematisk og helhetlig tilnærming
  • I stand  til å arbeide strukturert, selvstendig og resultatorientert
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
  • Ønske og evne til å jobbe tverrfaglig
  • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

Juridisk avdeling har sin hovedaktivitet ut fra kontoret i Skien. Helse Sør-Øst RHF har et kreativt og godt arbeidsmiljø og vil utvise stor grad av fleksibilitet ift. arbeidssted og -form for den rette kandidaten, herunder vil det også være mulighet for å jobbe ut fra våre lokaler i Oslo. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Stillingen rapporterer til juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven §25. Søkerne vil bli varslet om dette i forkant. 

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 87 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 80 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF,
 se www.helse-sorost.no

 

Ann-Margrethe Mydland, Juridisk direktør,  tlf:  92881387

Tina Elisabeth Ravn, Advokat,  tlf:  971 56 229

SØK STILLINGEN

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021