Juridisk rådgiver/advokat

LOGO Eidsvoll kommune
Søknadsfrist: 
12.06.2020

Virksomheten Familiens hus består av helsestasjonen, PP-tjenesten og barneverntjenesten. Virksomheten er et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen. Familiens hus ligger i Eidsvoll sentrum, Rådhusgata 1. Kun 35 minutter med tog fra Oslo. Det er flere tog avganger pr. time. Stillingen ligger i stab under virksomhetsleder.

Juridisk rådgiver/advokat

Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk saksbehandling og rådgivning innenfor Familiens hus sitt ansvarsområde,  med særlig vekt på barnevernrettslige problemstillinger og behandling i fylkesnemnd. 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • Prosesserfaring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Advokatbevilling 
 • Relevant juridisk arbeidserfaring, herunder saksbehandling av barnevernrettslige problemstillinger
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingevne
 • God digital forståelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og effektivt
 • Oppfyllelse av ønskede kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tungt vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kollegaer
 • Faglig fellesskap med øvrige ansatte
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • Offentlig pensjonsordning og forsikring

Minst to referanser skal oppgis i søknaden.

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Attester og vitnemål tas med på eventuelt intervju.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.

Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link i annonse: “Søk på stillingen”, da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021