Juridisk rådgiver/advokat

LOGO Eidsvoll kommune
Søknadsfrist: 
12.06.2020

Virksomheten Familiens hus består av helsestasjonen, PP-tjenesten og barneverntjenesten. Virksomheten er et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen. Familiens hus ligger i Eidsvoll sentrum, Rådhusgata 1. Kun 35 minutter med tog fra Oslo. Det er flere tog avganger pr. time. Stillingen ligger i stab under virksomhetsleder.

Juridisk rådgiver/advokat

Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk saksbehandling og rådgivning innenfor Familiens hus sitt ansvarsområde,  med særlig vekt på barnevernrettslige problemstillinger og behandling i fylkesnemnd. 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • Prosesserfaring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Advokatbevilling 
 • Relevant juridisk arbeidserfaring, herunder saksbehandling av barnevernrettslige problemstillinger
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingevne
 • God digital forståelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og effektivt
 • Oppfyllelse av ønskede kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tungt vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kollegaer
 • Faglig fellesskap med øvrige ansatte
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • Offentlig pensjonsordning og forsikring

Minst to referanser skal oppgis i søknaden.

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Attester og vitnemål tas med på eventuelt intervju.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.

Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link i annonse: “Søk på stillingen”, da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021