Juridisk rådgiver / seniorrådgiver

LOGO Sjøfartsdirektoratet
Søknadsfrist: 
05.09.2019

Avdeling for skipsregistrene er en del av Sjøfartsdirektoratet og har ansvar for Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG). Skipsregistrene er et viktig ledd i den offentlige kontrollen med skip og skips eierforhold og sikrer rettsvern for registrerte rettigheter i skip.

Juridisk rådgiver / seniorrådgiver

Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Vi har nå to ledige stillinger som juridisk rådgiver / seniorrådgiver ved avdelingen.
 
Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling
 • Juridisk rådgivning internt og eksternt
 • Regelverksarbeid
 • Prosjektarbeid
 • Utadrettet virksomhet 
Kvalifikasjoner
 • Master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen
 • Erfaring med regelverksarbeid vil være en fordel
 • Erfaring med fagområdet vil være en fordel
 • Gode engelskkunnskaper  
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide målrettet og resultatorientert
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Effektiv og ha stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og serviceholdning
 • Du må trives i et travelt miljø med korte tidsfrister
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Et godt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og kontakt med skipsnæringen.
 • Samarbeid med kolleger med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø som gir muligheter for tverrfaglig læring og utvikling. 
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse. 
 • Stillingen avlønnes som rådgiver (fra kr 472.000,- til 565.000,- brutto pr år) eller seniorrådgiver (fra kr 525.000,- til 670.000,- brutto pr år), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.  Sjøfartsdirektoratet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og vil legge forholdene til rette for søkere med særskilte behov.
Kontaktperson
 • avdelingsdirektør Monika Borge - 932 32 816 / mobo@sdir.no
 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019