Juridisk rådgiver innen eiendoms- og avtalerett

Bygg fellesutgifter, Nes kommune

Søknadsfrist
 
Om stillingen
Nes kommune har ledig nyopprettet 100 % fast stilling som juridisk rådgiver innen eiendoms- og avtalerett.
Eiendom er en viktig del av virksomheten Bygg og eiendom, og som juridisk rådgiver vil du være en viktig medspiller for å nå kommunens mål om utvikling og salg av nærings- og boligeiendom. Bygg- og eiendom er organisert i Kommunalområdet Samfunn og miljø har ansvar for å ivareta kommunens interesser som grunneier, prosjektering, drift- og vedlikehold av kommunens formålsbygg og kommunale boliger, renhold og vaskeri samt de personrettede virkemidler som startlån, bostøtte, tilskudd og økonomisk råd og veiledning. Målet er at alle innbyggere skal kunne bo trygt og godt, og mestre egen hverdag.
Som juridisk rådgiver vil du få spennende arbeidsoppgaver i en variert arbeidshverdag. Du vil representere kommunen utad i dialog med utbyggere, grunneiere og innbyggere.

Søknadsfrist: 31.01.2022

 

Arbeidsoppgaver

 • Salg og utvikling av eiendom – nærings- og boligeiendom
 • Bistå ved framskaffelse av kommunalt disponerte boliger
 • Avtalerett – herunder avtale om inn- og utleie av eiendom og bygg
 • Utredningsarbeid og saksforberedelse til politisk behandling
 • Videreutvikle en god avtale- og eiendomsforvaltning
 • Behandle klagesaker innen forvaltningsloven
 • Virksomhetens rådgiver/fagansvarlig innen eiendomsrett og husleierett

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller Cand.jur., evt. tilsvarende utdanning fra utlandet godkjent i Norge
 • Det er ønskelig med kurs i spesiallovene tilknyttet eiendoms- og avtalerett
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også i team
 • Du må være analytisk og løsningsorientert
 • Du må være strukturert og ha god arbeidskapasitet
 • Du må være positiv og like nye utfordringer
 • Du må være lærevillig
 • Du må være samarbeidsvillig, serviceinnstilt og god på relasjoner
 • Du må ha gode IKT kunnskaper
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og ha fokus på klart språk
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver
 • En variert hverdag
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i kommunal pensjonsordning
 • Sentral beliggenhet på øvre Romerike
 • Kort avstand til kollektivknutepunkt

Annet

Minst to referanser må oppgis.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger. om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen ønsker ikke å bli kontaktet av annonse/telefonselgere.

Rådhusgata, 2150 Årnes, Norge

Hilde Bentstuen Nordby

Virksomhetsleder

 41102727

 hilde.bentstuen.nordby@nes.kommune.no

SØK HER