Juridisk rådgiver, Helse Nord-Trøndelag HF

Søknadsfrist: 
15.08.2021
Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern.

Juridisk rådgiver, Helse Nord-Trøndelag HF

Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab

Avdelingen kvalitet og virksomhetsstyring utgjør sammen med Fag, HR og organisasjon, Kommunikasjon, Økonomi og Utviklingsavdelingen Direktørens stab i HNT.

Seksjon for kvalitet og virksomhetsstyring har 14 ansatte fordelt på begge sykehus. Seksjonen har ansvar for HNT’s kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, virksomhetsstyringssystem, helse-jus, informasjonssikkerhet, personvern, systemansvar for kvalitetssystemet EQS, saksbehandling av klage-, NPE- og tilsynssaker, innovasjon og forbedringsarbeid, pasientforløpsarbeid, data og analyse og system for ytre miljø

Arbeidsoppgaver

Juridisk rådgiver skal hovedsakelig arbeide med helserettslige spørsmål som rådgiving og undervisning til helsepersonell og ledere om helselovgivningen (pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven), ivareta helserettslige krav i foretakets prosedyrer, ved utviklingsarbeid og avtaler samt saksbehandle enkelte typer pasientsaker.

Som en del av stillingen er det også aktuelt med arbeidsoppgaver knyttet til personvern, informasjonssikkerhet, offentlige forvaltning og andre rettsområder.  

Kvalifikasjoner

  • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
  • Erfaring fra helserett er ønskelig og vil bli vektlagt.
  • Kjennskap til de øvrige fagområdene i avdelingen er en fordel og vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som analytiske evner, er pliktoppfyllende og har god gjennomføringsevne også under tidspress

Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.

Vi tilbyr

Arbeidet i seksjonen byr på utfordringer, utviklingsmuligheter og gode samarbeidsarenaer på tvers av faggruppene i seksjonen, utenfor egen enhet og regionalt.

Nyutdannede kan også søke på stillingen.

Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 

Hilde Fossland, Kvalitetssjef

 93600149

Liv S Kjønstad, Juridisk rådgiver

 74 909 81 01

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner.  Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no 

Søk på stillingen

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021