Juridisk rådgiver

LOGO Hammerfest kommune
Søknadsfrist: 
18.09.2020

Sammen for Hammerfest.

Juridisk rådgiver

Hammerfet kommune

Om Hammerfest kommune

Hammerfest kommune er en robust, livskraftig og attraktiv kommune. Vi bruker aktivt våre verdier – raus, sprek og samspilt – for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.

Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom et samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

Om arbeidsstedet

I rådmannens stab er vi en fin gjeng med engasjerte medarbeidere som jobber for administrativ og politisk ledelse i Hammerfest kommune.

Avdelingen består av politisk sekretariat, kommuneadvokat, og juridisk rådgiver

Stillingsinformasjon

 • Fast 100 % stilling

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk bistand, saksbehandling og veiledning innenfor alle sektorer og arbeidsområder i kommunen, både av generell karakter og i enkeltsaker
 • Saksbehandling og veiledning i saker etter alkoholloven (bevillingssaker, inndragningssaker mv.)
 • Saksbehandling av saker innenfor serveringsloven
 • Saksbehandling av saker for kommunal klagenemnd
 • Kvalitetssikring av avtaler og kontrakter
 • Revidering og utarbeiding av interne regelverk og retningslinjer
 • Tilby kurs og opplæring i sentrale rettsområder for kommunens ansatte og virksomheter
 • Øvrig saksbehandling og arbeidsoppgaver etter leders nærmere bestemmelse

Kvalifikasjonskrav

Utdanning

 •  Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap

Ferdigheter

 • Gode relasjons -, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskap

Personlige egenskaper

 •  Vi ønsker en serviceinnstilt og initiativrik medarbeider med god vurderingsevne som kan arbeide selvstendig og nøyaktig
 • Vi forventer at du er pålitelig og ansvarsbevisst, og at du oppnår resultater

Hammerfest kommune har

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtaleverk 

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

Spesielle rekrutteringstiltak for stillingen

 • Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen.
 • Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her Hammerfestby.

Spesielt for denne stillingen

 • Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til assisterende rådmann, Elisabeth Paulsen, telefon 481 38 033.

Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk. For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021