Juridisk rådgiver

LOGO EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
08.03.2020

Stillingen byr på utfordrende oppgaver innenfor et bredt juridisk fagfelt. Arbeidet er variert og spennende innenfor grenseflatene mellom teknologi, samfunnsvitenskap, politikk og juss. Sakene utvalget behandler berører juridiske fagfelt som personvernrett, straffeprosess, menneskerettigheter, forvaltningsrett, politirett og konstitusjonell rett.

Juridisk rådgiver

Stortingets Kontrollutvalg

Arbeidsoppgavene omfatter

  • Forberedelse av utvalgets inspeksjoner.
  • Saksbehandling av enkeltsaker (utvalget tar opp av eget tiltak).
  • Saksbehandling av klagesaker.
  • Utredningsarbeid og annen faglig forberedelse av utvalgets møter.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det master i rettsvitenskap med meget gode resultater. Vi ser etter deg som har mellom to og fem års juridisk arbeidserfaring.

Foruten gode juridiske kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på søkernes samfunnsforståelse, interesse for IKT, skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt personlig egnethet.

Vi ser etter en person med følgende personlige egenskaper:

  • God rolleforståelse og høy integritet.
  • Fleksibel, initiativrik, strukturert og grundig.
  • Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre jurister og faggrupper.

Arbeidet vil innbefatte noe reising. For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering på høyeste nivå. Søkerne kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.

 

Generelt

Også personer som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingen. De må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Stillingen som juridisk rådgiver har et lønnsspenn fra kr 520 000 til kr 600 000. Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder prøvetid på 6 måneder.

Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Henrik Magnusson på telefon 23 31 09 31 eller 993 92 189.

Søknad sendes elektronisk. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning.

Søknadsfrist er 8. mars 2020.

Nærmere informasjon om utvalgets oppgaver og arbeid er å finne i EOS-kontrolloven 3. februar 1995 nr. 7 og i utvalgets årsmeldinger og særskilte meldinger til Stortinget.

For øvrig informasjon om utvalget, se www.eos-utvalget.no.

Om oss

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de hovedsakelig av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig overvåking.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder, og består for øvrig av seks jurister, tre teknologer, én informasjonsrådgiver, en sikkerhetsleder og to administrativt ansatte. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet. Alle ansatte har eget kontor og det er anledning til å trene to timer i uken i arbeidstiden.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020