Juridisk rådgiver

LOGO Sykehusinnkjøp
Søknadsfrist: 
29.09.2019

Sykehusinnkjøp HF søker medarbeider til nyopprettet stilling som jurist ved vårt hovedkontor i Vadsø. Den teknologiske utviklingen innenfor spesialisthelsetjenesten innebærer at behandlingen av personopplysninger utfordres på en annen måte enn tidligere.  Dette har medført et større behov for fokus på ivaretagelse av personvern i anskaffelser, og vi søker derfor etter deg som er interessert i å jobbe med fagområder der juss møter teknologi. 

Juridisk rådgiver

Hovedkontor, Sykehusinnkjøp HF, Vadsø

Stillingen er nært knyttet til juridisk miljø med høy kompetanse og erfaring, og du vil rapporterer til stabsdirektør. Vadsø er kontorsted for både informasjonsikkerhetsansvarlig og personvernombudet i foretaket, og denne stillingen vil være sentral i et internt faglig miljø for dette området i foretaket.

Våre divisjoner gjennomfører anskaffelser og forvalter innkjøpsavtaler for alle norske sykehus.  Denne stillingen skal være en kompetanseressurs på tvers i hele foretaket , og skal være med å sørge for at foretaket har god og lik praksis i spørsmål knyttet til personvern. Du vil yte rådgivning til våre prosjektledere og innkjøpere, og samarbeide tett med personvernombud og informasjonsikkerhetsansvarlige i andre helseforetak og regionale helseforetak. Vi ønsker å knytte til oss rett kollega og vil derfor gjerne høre fra både nyutdannede og de som har noen års erfaring.  

I samarbeid med dyktige faglige ressurser vil stillingen være sentral i å legge til rette for at helseforetakene får best mulige produkter og tjenester til sin primæroppgave – god og sikker pasientbehandling!

Du vil bli en del av en nyetablert innkjøpsorganisasjon med ca 250 medarbeidere med høy kompetanse og engasjement.  Hovedkontoret i Vadsø har rundt 50 medarbeidere. Vadsø er kjent for et aktivt kulturliv og som et eldorado for fotturer, skiturer, kiting, jakt og fiske, fugletitting og alt annet et friluftslivshjerte begjærer.

Arbeidsoppgaver 
 • Juridisk rådgivning og veiledning med særlig fokus på personvern og områder der juss møter teknologi. Rådgivningen vil bli ytt til foretakets prosjektledere, innkjøpere, avtaleforvaltere med flere. 
Kvalifikasjoner 

Juridisk embedseksamen eller master i rettsvitenskap 

Det er videre ønskelig med:

 • Kompetanse og erfaring innenfor personvern, IKT-kontrakter og informasjonssikkerhet
 • Kompetanse og erfaring med offentlige anskaffelsesprosesser, men også annen relevant arbeidserfaring vil kunne være av interesse
Personlige egenskaper 
 • Interesse og engasjement for de etterspurte fagområdene, samt motivasjon for ytterligere egenutvikling 
 • Faglig dyktighet
 • Serviceinnstilt, gode samarbeidsegenskaper og en konstruktiv og presis kommunikasjonsform 
 • Leverer effektivt, og med kvalitet
 • Evner og trives med å håndtere flere parallelle og dynamiske prosesser 
 • Ønske og evne til å jobbe tverrfaglig 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk
Vi tilbyr 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • Selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Vilkår etter avtale

Kontaktinfo:  Stabsdirektør Silje Jakola-Fjeld   silje.jakola-fjeld@sykehusinnkjop.no

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020