Juridisk rådgiver

LOG IKA Kgb
Søknadsfrist: 
01.07.2019

Vi ønsker å styrke den juridiske kompetansen i selskapet, og vår nye jurist vil få ansvaret for å levere rådgivning internt i IKA Kongsberg samt til våre eiere. Særlig ønsker vi å styrke kompetansen innenfor arbeidsområdet personvern/GDPR. 

Juridisk rådgiver

IKA Kongsberg

Vi leter etter deg som har gode samarbeidsevner, har god forståelse for detaljer, samtidig som du evner å ha totaloversikt.  Du liker struktur, nøyaktighet og profesjonalitet og passer på at vi følger gjeldende lover og regler.  Du er opptatt av å holde en god etisk standard og er pliktoppfyllende, positiv og sosial.

Arbeidsoppgaver:
• Selskapets personvernombud
• Rådgivning innenfor personvern/GDPR
• Rådgivning innen innsyn og gjeldende lover og regelverk herunder offentleglova, arkivlova og lov om interkommunale selskaper
• Selskapets støtte for interne og eksterne funksjoner

Kvalifikasjoner:
• Erfaring fra norsk offentlig forvaltning – gjerne kommunal sektor
• Erfaring innen personvern/GDPR
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap

Personlige egenskaper:
• Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner
• Initiativrik og evne til å jobbe selvstendig samt evne til å samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
• Serviceinnstilt
• Faglig integritet og lærevilje
• Høy integritet grunnet særlige krav til håndtering av sensitivt materiale

Vi tilbyr:
• Stilling med utviklingsfokusert arbeid
• En variert og faglig utfordrende arbeidshverdag
• Godt og sosialt arbeidsmiljø
• Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning i KLP

Søknad med CV sendes til: postmottak@ikakongsberg.no

Ved spørsmål om stillingen ta kontak med

  • daglig leder Wenche Risdal Lund tlf 992 79 615 eller
  • fagleder Torleif Lind tlf 992 79 635.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25).
Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020