Juridisk rådgiver

LOGO Hammerfest kommune
Søknadsfrist: 
19.06.2019

Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest. Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor ønsker vi oss medarbeidere

som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker vi å oppfylle vår visjon «Sammen for Hammerfest».

Juridisk rådgiver

Hammerfest kommune

Om arbeidsstedet

Service og intern utvikling er en støttefunksjon for administrativ og politisk ledelse i Hammerfest kommune.  

Avdelingen består av politisk sekretariat, kommuneadvokat, juridisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver.

Stillingsinformasjon

Fast, 100 % stilling!

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk bistand, saksbehandling og veiledning innenfor alle sektorer og arbeidsområder i kommunen, både av generell karakter og i enkeltsaker.
 • Saksbehandling og veiledning i saker etter alkoholloven (bevillingssaker, inndragningssaker mv.)
 • Saksbehandling av saker innenfor serveringsloven
 • Saksbehandling av saker for kommunal klagenemnd
 • Kvalitetssikring av avtaler og kontrakter
 • Revidering og utarbeiding av interne regelverk og retningslinjer
 • Tilby kurs og opplæring i sentrale rettsområder for kommunens ansatte og virksomheter. Øvrig saksbehandling og arbeidsoppgaver etter leders nærmere bestemmelse.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap

Ferdigheter

 • Gode relasjons -, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en serviceinnstilt og initiativrik medarbeider med god vurderingsevne som arbeider selvstendig og nøyaktig
 • Vi forventer at du er pålitelig og ansvarsbevisst, og at du oppnår resultater

Hammerfest kommune har

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtaleverk 

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

Spesielle rekrutteringstiltak for stillingen

 • Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen.
 • Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her Hammerfestby.

Spesielt for denne stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Assisterende rådmann Elisabeth Paulsen 48 13 80 33.

Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk. For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021