Juridisk rådgiver

Søknadsfrist: 
07.10.2021

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt

innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Juridisk rådgiver

NTNU

Om stillingen 

Vi har ledig stilling som juridisk rådgiver (stillingskode seniorrådgiver/rådgiver) ved Forskningsseksjonen på Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.  

Fakultet for medisin og helsevitenskap har ansvar for forskning, innovasjon, utdanning og formidling innenfor medisin- og helsefagområdet og våre fagmiljøer dekker hele bredden innen medisin- og helsefagområdet. Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle kunnskap, kompetanse og verdiskaping av høy kvalitet innen medisin- og helsefagområdet, i samsvar med FNs bærekraftsmål. Forskningsseksjonen utøver den sentrale støttefunksjonen innen forskning og innovasjon ved fakultetet.

Stillingen som juridisk rådgiver har hovedoppgaver tilknyttet forskningsetikk, personvern, helseforskningslov og juridiske vurderinger innen fakultetets store medisinske og helsefaglige portefølje tilknyttet forskning og innovasjon.   

Du rapporterer til leder for Forskningsseksjonen.

Arbeidsoppgaver

Du vil være ansvarlig for arbeid tilknyttet forskningsetikk, personvern, helseforskningslov og juridiske vurderinger innen forskning og innovasjon. Arbeidsoppgavene innebærer:  

 • lederstøtte til prodekaner innen forskning og innovasjon
 • utrednings- og rådgivingsoppgaver knyttet til helseforskningsloven og forskningsetikk
 • koordinerende saksbehandler for personvern/ GDPR ved fakultetet
 • bidra med å utarbeide, oppdatere og implementere fakultetets rutiner og retningslinjer innen forsknings- og innovasjonsområdet   
 • bistå med juridisk støtte innen innovasjon, nasjonalt og internasjonalt, som for eksempel immaterielle rettigheter, patenter, samarbeidsavtaler, kontrakter osv.
 • bistå med juridisk støtte innen forskning, nasjonalt og internasjonalt, som for eksempel samarbeidsavtaler og kontrakter med eksterne finansieringskilder 
 • generell koordinering og saksbehandling innen fagområdet

Kvalifikasjonskrav

Rådgiver:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens arbeidsoppgaver.

Seniorrådgiver:

 • Utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • Videre er det en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens arbeidsoppgaver.

Begge stillingskoder:

 • Fullført utdanning innen rettsvitenskap (jus) på masternivå vil bli foretrukket
 • Kjennskap til norsk lovverk er et krav
 • I tillegg er det krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • God kjennskap til helseforskningsloven
 • Erfaring og kompetanse innen immaterielle rettigheter

Personlige egenskaper 

I tillegg ønsker vi deg som:

 • er proaktiv og har god gjennomføringsevne
 • er selvstendig, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • er fleksibel samt evner å skape tillit og bygge relasjoner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

I stillingen som rådgiver kode 1434/seniorrådgiver kode 1364 vil du lønnes ut i fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med leder for forskningsseksjonen Marianne Furnes, tlf. 934 41 190, e-post: marianne.furnes@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Katrine Kavli Smith, e-post: katrine.k.smith@ntnu.no 

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. 

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden.

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021