Juridisk rådgiver

LOGO Brønnøysund
Søknadsfrist: 
08.04.2019

Ønsker du å jobbe med tinglysing, pant, konkurs, familierett, selskapsrett og elektronisk registerforvaltning i Norges største selskapsrettslige miljø innenfor offentlig forvaltning? 

Juridisk rådgiver

Brønnøysundregistrene, Registerforvaltning

Vi har ledig fast stilling som juridisk rådgiver. Du blir med i et stort juridisk miljø på et høyt faglig nivå, hvor vi kan tilby varierte og utfordrende oppgaver. 

Arbeidsoppgaver
 • juridisk rådgivning overfor finansinstitusjoner, advokater, revisorer, selskaper, offentlige etater og privatpersoner
 • utredningsarbeid, regelverksutvikling og klagesaksbehandling
 • prosjektarbeid, blant annet rettet mot elektronisk forvaltning og implementering av lovendringer i registersystemer        
  mulighet for internasjonalt arbeid 
Kvalifikasjoner
 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • spesialisering innen selskapsrett, EU/EØS-rett eller rettsinformatikk er ønskelig
 • gjerne relevant erfaring, men også nyutdannede er velkommen til å søke
 • god formuleringsevne på norsk og engelsk 
Personlige egenskaper
 • du må ha interesse for samspillet mellom jus og teknologi  
 • du må være løsningsorientert og positiv til nye utfordringer
 • du må ha stor arbeidskapasitet
 • du må arbeide selvstendig og målrettet men også ha gode samarbeidsevner og fungere godt i tverrfaglig team 
Vi tilbyr
 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen 
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling 
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger         

Gode flyforbindelser gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten mange muligheter. Stillingen er fast og for tiden plassert i seksjon støtte og registerutvikling. Den er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 488 500 - 607 700 avhengig av kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 prosent innskudd til Statens Pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder. 

En arbeidsplass med stort mangfold 

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, kulturell eller etnisk bakgrunn.  

For å bli vurdert som søker må du legger ved CV og vitnemål/attester ved den elektroniske søknaden.     

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019