Juridisk rådgiver

LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
06.12.2018

Hos Sysselmannen på Svalbard er det ledig en åremålsstilling som juridisk rådgiver. Stillingen er stedsplassert i miljøvernavdelingen. Åremålsstillingen er for to år med adgang til å søke tre års - samt ytterligere ett års - forlengelse.

Juridisk rådgiver

Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen har ansvaret for miljøvernforvaltningen på Svalbard gjennom svalbardmiljøloven. Sentrale oppgaver omfatter kulturminnevern (arkeologi og bygningsvern), naturvern, vilt- og fiskeforvaltning, arealforvaltning, friluftsliv, turisme og forurensning. Det er et nært samarbeid mellom miljøvernavdelingen og politiavdelingen bl.a. om miljøkriminalitet og forebyggende tiltak.

Arbeidsoppgaver

 • forskrifts- og regelverksarbeid med særlig vekt på utvikling av nye verneforskrifter
 • juridisk rådgivning og kvalitetssikring i miljøvernavdelingen
 • saksbehandling etter svalbardmiljøloven
 • informasjon om lovverk og forskrifter til allmennheten
 • juridisk bistand til andre avdelinger ved behov

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen
 • forvaltningserfaring, primært fra miljøvernforvaltning. Erfaring fra verneprosesser tillegges særlig vekt
 • påtaleerfaring vil telle positivt
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nødvendig nivå

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som arbeider selvstendig og systematisk, er fleksibel og løsningsorientert, har god rolleforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og varierte oppgaver i storslått arktisk natur.
 • Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 og vil etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli lønnet innenfor spennet kr 550 000 - kr 620 000. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • I tillegg kommer polartillegg med kr 96,- pr døgn.
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift pensjonsinnskudd utgjør p.t. til sammen 18,2 %.
 • Fri bolig, til- og fratredelsesreise og årlig feriereise til bosted på fastlandet.

   

  Søknad sendes elektronisk via vår hjemmeside, eller via www.nav.no. Kopi av attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. Vi gjøre oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Riksvåpenet
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Bergen
Søknadsfrist: 
19.11.2018
LOGO UDI
UDI -Analyse- og utviklilngsavdelingen
Søknadsfrist: 
19.11.2018
LOGO COWI
COWI, Oslo (Hasle/Løren)
Søknadsfrist: 
20.11.2018
LOGO Sivilombudsmann
Sivilombudsmannen, Oslo
Søknadsfrist: 
21.11.2018
LOGO NVE
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Søknadsfrist: 
21.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
22.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Ålesund
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Riksvåpen
Hålogaland lagmannsrett
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Salten tingrett og Lofoten tingrett, Bodø
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett, Bergen
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
02.12.2018
LOGO Riksvåpenet
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
03.12.2018
LOGO Trygderetten
Trygderetten
Søknadsfrist: 
03.12.2018
LOGO Wikborg Rein
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Bergen
Søknadsfrist: 
07.12.2018