Juridisk leder

LOGO NAV
Søknadsfrist: 
09.06.2019

Bli en leder for det som betyr noe!

NAV har ambisiøse mål for etatens digitale transformasjon. Vi skal derfor videreutvikle et høykompetent jussmiljø som skal sørge for høy rettssikkerhet i den ambisiøse teknologiutviklingen vår.

Juridisk leder

NAV, Oslo

Etaten leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker og forvalter kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn. Den digitale transformasjonen krever nye metoder og ny kompetanse for å nå ambisiøse mål.

Dette vil vi at du skal være med på. De juridiske rammebetingelsene må ivaretas på en tilfredsstillende måte. Derfor søker vi nå en løsningsorientert Seksjonssjef for Juridisk seksjon som skal lede og inspirere juristene i vårt sentrale rådgivningsmiljø. 

Vi kaller dem for “legal coaches”. Jurister som jobber tett med IT-utviklermiljøer som er helt i front på hva de driver med. Jurister som jobber i miljø med en smidig arbeidsmetodikk tilpasset moderne utviklingsprosesser. Ikke bare for å vurdere om utviklingsforslagene fra teknologene er juridisk forsvarlige, men også for å være aktive rådgivere om hva som er mulig å få til etter hvert som samfunn, behov og teknologi utvikler seg. 

Du vil rapportere til assisterende direktør i NAVs Kunnskapsavdeling og ha personalansvar for ca 12-14 kompetente jurister.

Arbeidsoppgaver

 • etablere og utvikle det juridiske miljøet som skal sikre NAV en effektiv, brukerrettet og rettssikker digital transformasjon
 • lede og inspirere de ansatte i den juridiske seksjonen
 • bidra til strategisk regelverksutvikling av arbeids- og velferdsretten spesielt og forvaltningsretten generelt

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • erfaring med ledelse/prosjektledelse av jurister
 • solid erfaring fra juridisk arbeid, helst fra grenseflaten juss og teknologi
 • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er nødvendig

Ønskede egenskaper

 • gode lederegenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kreativ og modig personlighet
 • gode analytiske og strategiske evner
 • høy arbeidskapasitet
 • interesse for informasjonsteknologi

Vi tilbyr

 • en jobb som gjør en viktig forskjell for store deler av den norske befolkningen
 • være med på å utvikle en helt ny måte å sikre compliance på i offentlig forvaltning
 • bygge opp et velfungerende korps av “legal coaches” i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • kunne bidra til utviklingen av arbeids- og velferdsretten i årene som kommer
 • solide betingelser og ordnede arbeidsforhold hos en statlig arbeidsgiver

Henvendelser om stillingene kan rettes til våre rådgivere, Ole Jan Rimstad (99 59 30 14) eller Frode Pettersen (47 88 82 85) i Prime. Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt i innledende fase – om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019