Juridisk leder

LOGO NAV
Søknadsfrist: 
09.06.2019

Bli en leder for det som betyr noe!

NAV har ambisiøse mål for etatens digitale transformasjon. Vi skal derfor videreutvikle et høykompetent jussmiljø som skal sørge for høy rettssikkerhet i den ambisiøse teknologiutviklingen vår.

Juridisk leder

NAV, Oslo

Etaten leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker og forvalter kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn. Den digitale transformasjonen krever nye metoder og ny kompetanse for å nå ambisiøse mål.

Dette vil vi at du skal være med på. De juridiske rammebetingelsene må ivaretas på en tilfredsstillende måte. Derfor søker vi nå en løsningsorientert Seksjonssjef for Juridisk seksjon som skal lede og inspirere juristene i vårt sentrale rådgivningsmiljø. 

Vi kaller dem for “legal coaches”. Jurister som jobber tett med IT-utviklermiljøer som er helt i front på hva de driver med. Jurister som jobber i miljø med en smidig arbeidsmetodikk tilpasset moderne utviklingsprosesser. Ikke bare for å vurdere om utviklingsforslagene fra teknologene er juridisk forsvarlige, men også for å være aktive rådgivere om hva som er mulig å få til etter hvert som samfunn, behov og teknologi utvikler seg. 

Du vil rapportere til assisterende direktør i NAVs Kunnskapsavdeling og ha personalansvar for ca 12-14 kompetente jurister.

Arbeidsoppgaver

 • etablere og utvikle det juridiske miljøet som skal sikre NAV en effektiv, brukerrettet og rettssikker digital transformasjon
 • lede og inspirere de ansatte i den juridiske seksjonen
 • bidra til strategisk regelverksutvikling av arbeids- og velferdsretten spesielt og forvaltningsretten generelt

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • erfaring med ledelse/prosjektledelse av jurister
 • solid erfaring fra juridisk arbeid, helst fra grenseflaten juss og teknologi
 • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er nødvendig

Ønskede egenskaper

 • gode lederegenskaper
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kreativ og modig personlighet
 • gode analytiske og strategiske evner
 • høy arbeidskapasitet
 • interesse for informasjonsteknologi

Vi tilbyr

 • en jobb som gjør en viktig forskjell for store deler av den norske befolkningen
 • være med på å utvikle en helt ny måte å sikre compliance på i offentlig forvaltning
 • bygge opp et velfungerende korps av “legal coaches” i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • kunne bidra til utviklingen av arbeids- og velferdsretten i årene som kommer
 • solide betingelser og ordnede arbeidsforhold hos en statlig arbeidsgiver

Henvendelser om stillingene kan rettes til våre rådgivere, Ole Jan Rimstad (99 59 30 14) eller Frode Pettersen (47 88 82 85) i Prime. Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt i innledende fase – om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Vinmonopolet
Vinmonopolet, Oslo
Søknadsfrist: 
10.03.2020
LOGO Statskog
Statskog, Namsos
Søknadsfrist: 
15.03.2020