Juridisk kyndig rettsmedlem

LOGO Trygderetten
Søknadsfrist: 
22.12.2019

2-3 Embeter som juridisk kyndig rettsmedlem. 

Juridisk kyndig rettsmedlem

Trygderetten

Trygderetten har ca. 70 årsverk. Virksomheten er delt inn i fire fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. Fagavdelingene har 12 til 15 medarbeidere, fordelt på juridisk -, medisinsk- og attføringskyndige rettsmedlemmer, rettsfullmektiger og kontorfunksjonærer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert. Trygderetten er en IA-virksomhet med et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Søkeren må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og være norsk statsborger. Det stilles høye krav til faglig kompetanse, god skriftlig fremstillingsevne og personlige egenskaper som samarbeidsevne og arbeidskapasitet. Erfaring fra domstolene, offentlige forvaltning, advokatvirksomhet, påtalemyndighet, forsikringsvirksomhet og kjennskap til rettsområdet vil bli vektlagt.

Lønn for juridisk kyndig rettsmedlem er per i dag kr 1007000 per år. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer ved utnevning av Kongen i statsråd. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Vi ber deg vedlegge vitnemål og aktuelle attester i det elektroniske søknadsskjema.

Det vil bli innhentet uttømmende politiattest for kandidater som innstilles til stillingen.

Søknadsfrist: 22. desember 2019

Nærmere opplysninger ved avdelingsleder Astrid Lund-Andersen tlf. 23 15 95 91 eller juridisk kyndig rettsmedlem Øyvind Bø tlf. 23 15 96 22.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020