Innkjøpsrådgiver - jurist Bymiljø og utbygging

LOGO Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
09.02.2020

Vi søker en utadvendt person som vil ha en krevende og selvstendig stilling knyttet til kvalitetssikring av konkurransegrunnlag for entreprisekontakter, gjennomføring av anskaffelsesprosesser, kontraktsinngåelse og oppfølging av kontrakter, samt være en ressursperson i spørsmål av juridisk karakter knyttet til anskaffelser og entrepriser. 

Innkjøpsrådgiver - jurist Bymiljø og utbygging

Stavanger kommune, Anskaffelser

Avdeling for anskaffelser skal, gjennom gode og effektive anskaffelsesprosesser og god kontraktsoppfølging, legge til rette for at fellesskapets midler utnyttes på best mulig måte. Samtidig skal offentlige anskaffelser også bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer som blant annet klimautfordringen, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og legge til rette for innovasjon og nytenkning.

Denne stillingen vil jobbe opp mot direktørområdet Bymiljø og Utbygging (BMU), herunder avdelingene Idrett, Juridisk, Miljø og renovasjon, Park og vei, Plan og anlegg, Stavanger eiendom og Vann og avløp. Et særskilt fokusområde for stillingen vil være bistand av avdelingenes prosjektseksjoner ifm. byggeprosjekter og entrepriser.

Du vil jobbe sammen med en annen jurist/innkjøpsrådgiver som også er permanent utplassert i Bymiljø og Utbygging, så vel som å være del av et godt faglig miljø blant resten av anskaffelsesavdelingen. 

 

Arbeidsoppgaver

Utarbeide og kvalitetssikre konkurransegrunnlag, herunder ulike former for entrepriser, tjenestekjøp og varekjøp. 

Gjennomføring av anskaffelsesprosesser, herunder også forhandlinger. 

Kontraktsoppfølging og bistand for både rådgiverkontrakter (NS 8401/02/03) og entreprisekontrakter (NS 8405/06/07), med hovedvekt på endringshåndtering og øvrige juridiske spørsmål. 

Delta i utvikling av tiltak mot arbeidslivskriminalitet og gjennomføre kontroller av leverandører. 

Veiledning/rådgivning om lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

Klagehåndtering – klager fra leverandører og evt. klagebehandling til KOFA.

Bistå ved spørsmål knyttet til innsyn i anskaffelsesprosesser. 

Andre arbeidsoppgaver er deltakelse i felles driftsoppgaver for avdelingen, herunder det løpende arbeidet med utforming av kommunens reglement og strategier knyttet til anskaffelser, utarbeidelse og kvalitetssikring av maler, med mer.  

 

Kvalifikasjoner

 Utdanningskrav: master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen Ønskelig med kunnskap om og erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser Ønskelig med kunnskap om og erfaring fra arbeid med norsk entrepriserettØnskelig med erfaring fra kontraktsforhandlinger 

 

Personlige egenskaper

 Du er nøyaktig, strukturert og har evne til å planlegge og organisere egen tid. Du kommuniserer klart og tydelig og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Du evner å sette deg raskt inn i nye problemstillingerDu tar initiativ og ser etter nye muligheter.Stor arbeidskapasitetDu legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt og trives med selvstendige arbeidsoppgaver. 

 

Vi tilbyr

Gode forsikrings- og pensjonsordninger Fleksibel arbeidstid Et spennende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og gode utviklingsmuligheter Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet Stillingskode 853000 Lønn etter avtale

 

Kontaktinformasjon

  • Avdelingsdirektør anskaffelser Elvur Hrønn Thorsteinsdottir - 932 07 623

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020