Innkjøpsrådgiver - jurist

LOGO Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
25.08.2019

Avdeling for anskaffelser skal, gjennom gode og effektive anskaffelsesprosesser og god kontraktsoppfølging, legge til rette for at fellesskapets midler utnyttes på best mulig måte. Samtidig skal offentlige anskaffelser også bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer som blant annet klimautfordringen, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og legge til rette for innovasjon og nytenkning.

Innkjøpsrådgiver - jurist

Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Denne stillingen vil i hovedsak være tiltenkt oppgaver knyttet til konkurransegjennomføring og oppfølging av kontrakter innen Helse og velferdsområdet, og vi søker deg som vil være med på laget. Du er utadvendt og klar for en krevende og selvstendig stilling knyttet til det brede spekteret av oppgaver som ligger til stillingen, herunder lede anskaffelsesprosesser, utarbeide konkurransegrunnlag, gjennomføre konkurranser og følge opp kontrakter samt være en ressursperson i spørsmål av juridisk karakter. Du vil ha et fast kontorsted i avdeling for anskaffelser men vil også i perioder kunne være utplassert hos Helse og velferd.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og kvalitetssikre konkurransegrunnlag og kontrakter brukt ved anskaffelser.  
 • Gjennomføring av anskaffelsesprosesser, herunder også forhandlinger.  
 • Oppfølging av kontrakter.  
 • Veiledning/rådgivning om lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
 • Klagehåndtering.
 • Bistå ved spørsmål knyttet til innsyn. 
 • Andre arbeidsoppgaver er deltakelse i felles driftsoppgaver for avdelingen, herunder det løpende utviklingsarbeidet knyttet til anskaffelsesområdet, utarbeidelse og kvalitetssikring av maler.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanningskrav: master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen, nyutdannede oppfordres til å søke. 
 • Ønskelig med kunnskap om og erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser.  
 • Ønskelig med erfaring fra kontraktsforhandlinger.  
 • Ønskelig med kunnskap om helse- og omsorgslovgivning. 

Personlige egenskaper

 • Du er nøyaktig, strukturert og har evne til å planlegge og organisere egen tid.  
 • Du kommuniserer klart og tydelig og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  
 • Du evner raskt å sette deg inni nye problemstillinger.  
 • Du tar initiativ og ser etter nye muligheter.  
 • Du har stor arbeidskapasitet.  
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt og trives med selvstendige arbeidsoppgaver.  

Vi tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.  
 • Fleksibel arbeidstid.  
 • Et godt faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.  
 • Utfordrende arbeidsoppgaver.  
 • Stillingskode 853000.  
 • Lønn etter avtale. 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020