Felles statistikk- og analyseressurs

LOGO Jurist
Søknadsfrist: 
25.07.2020

Vil du være med på å styrke statistikk- og analysearbeidet i tre Akademiker-foreninger? 

Felles statistikk- og analyseressurs

Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene

Juristforbundet, Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene søker deg med interesse for utvikling av medlemsorganisasjoner og kompetanse innenfor kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og analysearbeid til en toårig prosjektstilling i Akademiker-fellesskapet i Juristenes hus.

Du vil være ansatt i Juristforbundet, men skal utføre oppdrag på vegne av alle tre foreningene.  Hvert år gjennomfører vi en rekke medlemsundersøkelser, i tillegg til å anvende annen statistikk og analyser av arbeidsmarked, utdanning og kompetanse, trender i arbeidslivet mv.

For å styrke dette området, for å skape synergieffekter og få en sterkere koordinering av data- og analysearbeidet på tvers av foreningene, søker vi en ny ressurs til statistikk- og analyseteamene våre. 

Vår nye statistikk- og analysemedarbeider vil ha tett kontakt med fagmiljøene i alle de tre foreningene, samt koordinere samarbeid med eventuelle eksterne samarbeidspartnere.

Vi ser etter deg som har:

  • Høyere samfunnsfaglig utdanning eller annen relevant fagretning
  • Kompetanse innenfor planlegging, gjennomføring og analyser av kvantitative og kvalitative undersøkelser
  • Interesse for utvikling av medlemsorganisasjoner
  • Kunnskap om relevant programvare og IT-verktøy knyttet til datainnsamling og statistikk, for eksempel PowerBI 

Vi ønsker at du har gode samarbeidsevner, og at du er selvstendig og resultatorientert.

Vi tilbyr:

  • Mulighet til å forme og videreutvikle stillingen. 
  • Konkurransedyktig lønn- og arbeidsvilkår
  • En spennende stilling i et tverrfaglig, hektisk og hyggelig arbeidsmiljø 
  • Fleksible arbeidstidsordninger 

Vi ser etter deg som har noen års erfaring med tilsvarende oppgaver for privat eller offentlig virksomhet. Nyutdannede med relevant kompetanse kan også søke. God rolleforståelse, selvstendighet, resultatorientering, serviceinnstilling og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.  

Våre foreninger har lyse og moderne lokaler sentralt i Oslo.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt vår samarbeidspartner i Compass Human Resources, Anne Marit Heber Nærby, på 924 49 114 eller på amhn@compass.no. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 15. august via søkeknappen. Søknader behandles fortløpende. 

Om arbeidsgiveren

Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene er alle arbeidstakerorganisasjoner tilknyttet hovedorganisasjonen Akademikerne. Medlemsundersøkelser, statistikk og analyse er et område organisasjonene nå skal samarbeide om.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020