Fast embete som statsadvokat

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
24.10.2018

Ved Møre og Romsdal statsadvokatembeter er det ledig ett embete som statsadvokat med tiltredelse etter avtale i begynnelsen av 2019.

Fast embete som statsadvokat

Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter

Embetet ledes av en førstestatsadvokat og har i tillegg tre statsadvokater og tre kontorstillinger. Embetskretsen omfatter Møre og Romsdal politidistrikt og dekker Møre og Romsdal fylke. Kontoret ligger sentralt i Molde.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles høye krav til egnethet, faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV med attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste, og det kan bli innhentet politiattest.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Faste statsadvokatstillinger lønnes i dag med kr 1 057 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kst. førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim på telefon 69 02 17 00.

Send søknad elektronisk her

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018