Fagdirektør (jurist)

LOGO Utenriksdep
Søknadsfrist: 
01.11.2020

Til Personalenheten søker vi en engasjert, effektiv og faglig dyktig jurist med bred arbeidsrettslig erfaring. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig - med meget varierte arbeidsoppgaver - i et tidvis høyt arbeidstempo. Som fagdirektør vil du representere departementets faglige spisskompetanse innen det arbeidsrettslige området med bred arbeidsrettslig erfaring og erfaring fra omstillingsarbeid.

Fagdirektør (jurist)

Utenriksdepartementet, Personalenheten

Om Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Jobb med verden!

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Om stillingen

Personalseksjonen er én av fire seksjoner i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet. Seksjonen har tre enheter, herunder Personalenheten. Personalenheten har ansvar for departementets personalforvaltning og rådgir også utenriksstasjonene om lokalt ansattes arbeidsforhold.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Rådgivning innen enhetens kompetanseområder, særlig innen arbeidsrett og personalforvaltning
 • Deltakelse og rådgivning i reform- og omstillingsprosesser
 • Ansvar for regelverksutvikling
 • Behandle varslingssaker og personalsaker
 • Rådgivning og behandling av henvendelser fra utenriksstasjonene i spørsmål om arbeidsforhold for lokalt ansatte
 • Behandle spørsmål innen forvaltningsrett og avtalerett m.m.
 • Delta i opplæringsvirksomhet, herunder holde kurs for ledere i departementet og ved utenriksstasjonene
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Må ha meget god kompetanse innen arbeidsrett, fortrinnsvis fra arbeidsgiversiden
 • Bør ha minimum 10 års erfaring innen fagfeltet
 • Må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må ha god rolleforståelse
 • Må kunne representere departementet utad på høyt nivå
 • Må kunne veilede/undervise andre
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vektlegges
 • Erfaring fra omstillingsprosesser er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til konflikthåndtering
 • Integritet og evne til å arbeide selvstendig, analytisk og effektivt
 • Fleksibel og inkluderende
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspress

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som fagdirektør (stillingskode 1539) med bruttolønn pr. år fra kr 789 200 - 963 200 (ltr. 79-86) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Høyere avlønning kan vurderes dersom kandidaten har særskilte kvalifikasjoner.

Ansettelse i stilling forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet. Søkere må være norsk statsborgere.

Kontaktinformasjon

Underdirektør Åsmund Eriksen, Personalenheten, asmund.eriksen@mfa.no, tlf. 23 95 04 52 / 412 16 717

Seniorrådgiver Siren Namtvedt (spørsmål om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, siren.namtvedt@mfa.no, tlf. 23 95 02 06 / 415 60 594

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020