Fagansvarlig kompetanse

LOGO Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019

Trigges du av å jobbe med kompetanseutvikling, digitalisering og utvikling av e-læringsprogram?

Fagansvarlig kompetanse

Finansforbundet

Opplæring av tillitsvalgte er en viktig del av Finansforbundets virksomhet, og vi er stolte av å ha dyktige og profesjonelle tillitsvalgte i vår organisasjon.

Vi tilbyr opplæring gjennom fysiske og digitale kurs/konferanser, gjennom nettstedet www.finansforbundet.no/tillitsvervet og gjennom direkte rådgivning.
Stillingen som fagansvarlig kompetanse er sentral i dette arbeidet. Til stillingen ligger også ansvaret for koordinering og fordeling av arbeidsoppgaver innen området, samt budsjett- og resultatansvar.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Faglig ansvar for prosessområde Kompetanse, herunder faglig innhold i kurs og øvrig opplæring for tillitsvalgte
  • Avholde og lede kurs og opplæring av tillitsvalgte
  • Bidra til Finansforbundets digitale kunnskapssatsning herunder digitale klasserom, fagfilmer, streaming mm.
  • Identifisere kunnskapsbehov hos tillitsvalgte og utvikle kurs i tråd med behovene
  • Bidra i utvikling av tillitsvalgtorganisasjonen i våre medlemsbedrifter

gjennom fokus på arbeidsmetodikk, strategi og samarbeid

  • Utvikle, oppdatere og publisere fagmateriell

 

Kvalifikasjoner:

Som Fagansvarlig kompetanse er du glad i å videreformidle kunnskap og har gode pedagogiske evner med erfaring innen voksenpedagogikk.

Vi søker en person med relevant høyere utdanning., fortrinnsvis innenfor jus eller samfunnsfag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse. God kunnskap om arbeidsrett, trepartssamarbeidet og beslutningsstrukturer i organisasjonslivet er en forutsetning.  
Reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Egenskaper:
Du er kreativ, glad i mennesker, strategisk, arbeidsom, uredd og selvstendig. Du er nysgjerrig på ny teknologi. Du er tydelig og strukturert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr:
En spennende jobb i en moderne organisasjon med et godt fagmiljø. Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver som endrer seg i takt med våre medlemmer og tillitsvalgtes behov. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tiltredelse etter avtale.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
leder Anne Cecilie Andresen, mobil 926 63 319.

Søknad med CV sendes til HR ved Beathe Wold,  bwo@finansforbundet.no 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019