Fagansvarlig kompetanse

LOGO Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019

Trigges du av å jobbe med kompetanseutvikling, digitalisering og utvikling av e-læringsprogram?

Fagansvarlig kompetanse

Finansforbundet

Opplæring av tillitsvalgte er en viktig del av Finansforbundets virksomhet, og vi er stolte av å ha dyktige og profesjonelle tillitsvalgte i vår organisasjon.

Vi tilbyr opplæring gjennom fysiske og digitale kurs/konferanser, gjennom nettstedet www.finansforbundet.no/tillitsvervet og gjennom direkte rådgivning.
Stillingen som fagansvarlig kompetanse er sentral i dette arbeidet. Til stillingen ligger også ansvaret for koordinering og fordeling av arbeidsoppgaver innen området, samt budsjett- og resultatansvar.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Faglig ansvar for prosessområde Kompetanse, herunder faglig innhold i kurs og øvrig opplæring for tillitsvalgte
  • Avholde og lede kurs og opplæring av tillitsvalgte
  • Bidra til Finansforbundets digitale kunnskapssatsning herunder digitale klasserom, fagfilmer, streaming mm.
  • Identifisere kunnskapsbehov hos tillitsvalgte og utvikle kurs i tråd med behovene
  • Bidra i utvikling av tillitsvalgtorganisasjonen i våre medlemsbedrifter

gjennom fokus på arbeidsmetodikk, strategi og samarbeid

  • Utvikle, oppdatere og publisere fagmateriell

 

Kvalifikasjoner:

Som Fagansvarlig kompetanse er du glad i å videreformidle kunnskap og har gode pedagogiske evner med erfaring innen voksenpedagogikk.

Vi søker en person med relevant høyere utdanning., fortrinnsvis innenfor jus eller samfunnsfag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse. God kunnskap om arbeidsrett, trepartssamarbeidet og beslutningsstrukturer i organisasjonslivet er en forutsetning.  
Reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Egenskaper:
Du er kreativ, glad i mennesker, strategisk, arbeidsom, uredd og selvstendig. Du er nysgjerrig på ny teknologi. Du er tydelig og strukturert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr:
En spennende jobb i en moderne organisasjon med et godt fagmiljø. Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver som endrer seg i takt med våre medlemmer og tillitsvalgtes behov. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Tiltredelse etter avtale.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
leder Anne Cecilie Andresen, mobil 926 63 319.

Søknad med CV sendes til HR ved Beathe Wold,  bwo@finansforbundet.no 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Helfo
HELFO Tønsberg
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Fagernes
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, etat for landbruk
Søknadsfrist: 
28.04.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
29.04.2019
LOGO Akademikerne
Akademikerne, Oslo
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Trondheim
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO UDI
Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
02.05.2019
LOG Skatteetaten
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sarpsborg tingrett
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Spesialenheten Politi
Spesialenheten for politisaker, Oslo
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
16.05.2019