Førsteamanuensis/ førstelektor/høgskole- lektor i rettsvitenskap

LOGO Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig fast stilling i rettsvitenskap. 

Førsteamanuensis/ førstelektor/høgskole- lektor i rettsvitenskap

Høgskolen i Molde

Om oss

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. 

Vår aktivitet øker stadig, og i Kristiansund vil vi høsten 2019 ha i alt 5 bachelorprogram innen logistikk og helse- og sosialfag og en rekke andre tilbud. Vi holder til på Løkkemyra, i lokalene til Høgskolesenteret i Kristiansund. For å styrke aktiviteten ytterligere ønsker vi å ansette flere personer i Kristiansund.

 

 

Om stillingen/arbeidsoppgavene

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig fast stilling i rettsvitenskap. Stillingens undervisningsoppgaver er knyttet til juridiske emner som Høgskolen i Molde skal tilby i Kristiansund. Den som ansettes skal være med å utvikle fagtilbudet i juss i Kristiansund. Det kan også påregnes noen undervisningsoppgaver ved årsstudiet i juss og bachelorprogrammet i juss og administrasjon som gis ved Campus Molde. Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: https://www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/os/

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse som førsteamanuensis kreves relevant norsk doktorgrad, eller tilsvarende. Det legges videre vekt på aktiv forskning, nyere forskningspublisering og erfaring fra undervisning innen høyere utdanning. Ansettelse som førstelektor bygger på en dokumentasjon av både vitenskapelige/faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Kravene skal samlet sett være på nivå med førsteamanuensis, men kvalifikasjonsgrunnlaget kan være bredere. Både for ansettelse som høgskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis, kreves mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover dette og/eller relevant yrkespraksis. Søkeren må angi hvilke(t) kompetansenivå som søkes. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved ansettelse av søker uten relevant universitet/høgskole-pedagogisk kompetanse vil det bli pålagt å gjennomføre en slik utdannelse innen to år. Undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske skandinavisk språk. Arbeidssted er Kristiansund, med noe undervisning i Molde.

Søkerens personlige egenskaper og kompetanse både innen privatrett og offentlig rett vil bli vektlagt. Evnen til å kunne arbeide selvstendig, så vel som sammen med andre i team vil bli tillagt vekt. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av ansettelsesprosedyren.

Vi tilbyr

Stilling som førsteamanuensis eller førstelektor lønnes i lønnsspennet kr 586 500-646 700 (ltr 66-71) og som høgskolelektor i lønnsspennet kr 515 200-555 100 (ltr 59-63). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. For førsteamanuensis er for tiden 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. For førstelektor/høgskolelektor er denne for tiden på 20 prosent av arbeidstiden.

Spørsmål om stillingen / søknad

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth (odd.a.boyum-folkeseth@himolde.no, 71214237) eller dekan Kari Bachmann (kari.bachmann@himolde.no, 71214277). Se også www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på https://www.jobbnorge.no. Her vedlegges CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelig produksjon og en omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen.

Søknadsfrist: 20. november 2019.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentlighetslova § 25, 2. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020