Førsteamanuensis/ førstelektor/høgskole- lektor i rettsvitenskap

LOGO Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig fast stilling i rettsvitenskap med arbeidssted Molde.

Førsteamanuensis/ førstelektor/høgskole- lektor i rettsvitenskap

Høgskolen i Molde

Om oss

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

 

Om stillingen/arbeidsoppgavene

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig fast stilling i rettsvitenskap med arbeidssted Molde.

Stillingens undervisnings- og veiledningsoppgaver er i hovedsak knyttet til bachelorprogrammet i juss og administrasjon og årsstudiet i juss, som inneholder emner i bl.a. juridisk metode, kontraktsrett, forvaltningsrett og arv- og familierett. Avdelingen planlegger en utvidelse av studietilbudene innen rettsvitenskap, og den som ansettes kan derfor bli delaktig i dette utviklingsarbeidet. Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: https://www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/os/.

Kvalifikasjonskrav

Det søkes primært etter kandidater med doktorgrad/førstekompetanse i rettsvitenskap. Det er videre et krav om mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Ansettelse som førsteamanuensis krever norsk doktorgrad eller tilsvarende. Ansettelse som førstelektor bygger på en dokumentasjon av både vitenskapelige/faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Kravene skal samlet sett være på nivå med førsteamanuensis, men kvalifikasjonsgrunnlaget kan være bredere. Det vil videre bli lagt vekt på aktiv forskning og erfaring fra undervisning innen høyere utdanning. Ansettelse som høgskolelektor krever mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Søkeren må angi hvilket kompetansenivå som søkes. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved ansettelse av søker uten relevant universitet/høgskole-pedagogisk kompetanse, vil det bli pålagt å gjennomføre en slik utdannelse innen to år. Undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske norsk språk eller et annet skandinavisk språk.

Søkernes personlige egenskaper vil bli vektlagt. Herunder evne til å arbeide selvstendig og evne til samarbeid med studenter, kolleger og andre samarbeidspartnere. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av tilsettingsprosedyren.

Vi tilbyr

Stilling som førsteamanuensis eller førstelektor lønnes i lønnstrinn 68-71 (kr 615 900-655 400) og som høgskolelektor i lønnstrinn 59-63 (kr 523 200-563 700). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. For førsteamanuensis er for tiden 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. For førstelektor og høgskolelektor er denne for tiden på 20 prosent av arbeidstiden. Tilsetting skjer på vanlige statlige vilkår, og den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen / søknad

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth (odd.a.boyum-folkeseth@himolde.no , 71214237) eller dekan Kari Bachmann (kari.bachmann@himolde.no, 71214277). Se også www.himolde.no.

Høgskolen i Molde benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her vedlegges CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelig produksjon og omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen.

Søknadsfrist: 20.10.2019.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentlighetslova § 25, 2. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes. Søkere som ber om slikt unntak vil bli orientert før offentliggjøring. 

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020