Erfaren jurist, rådgiver/seniorrådgiver

LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
07.02.2020
Vi søker deg som er utdannet jurist og har arbeidserfaring fra offentlig sektor. Har du i tillegg jobbet i privat sektor er det et pluss.

Erfaren jurist, rådgiver/seniorrådgiver

Fylkesmannen i Innlandet, Hamar

Fast stilling ledig

I juridisk enhet får du 11 kollegaer som arbeider med ulike juridiske spørsmål. Du skal primært arbeide med saker knyttet til Rettshjelploven. Men du må også regne med å jobbe med andre av enhetens lovområder, bl.a. Plan- og bygningsloven, Kommuneloven, Offentleglova  og forvaltningsloven.

Stillingen er ledig fra 1. mars.

Kvalifikajsonskrav

  • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
  • arbeidet i offentlig sektor
  • det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med rettshjelpslova og kjennskap til enhetens andre lovområder
  • gode skriftlige og muntlige ferdigheter
  • kunne ta initiativ og arbeide både selvstendig og i team.

Du må like høyt arbeidstempo og å kunne arbeide godt under press. Er du i tillegg grundig, nøyaktig og serviceinnstilt er det akkurat deg vi søker.

Vi tilbyr

Et arbeidsmiljø med høy kompetanse, dedikerte kollegaer og utfordrende oppgaver.

Stilling lønnes som  rådgiver eller seniorrådgiver, og  har et lønnsspenn på kr 500.000 - 650.000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Vi har god pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid.

Arbeidsted er Statens hus på Hamar.

Prøvetiden er 6 måneder.

Spørsmål om stillingen

Flere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingsdirektør Jo-Bjørner Haugen 61 26 60 35/ 95 13 68 72, eller fagdirektør Magne Djup 62 55 10 77.

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Om fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i Innlandet. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor Innlandets 46 kommuner.

Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Fylkesmannen i Innlandet har hovedkontoret på Lillehammer. Den utlyste stillingen i juridisk enhet vil inngå i virksomhetsområdet Beredskap, vergemål, justis, kommunal og regional samordning. Dette virksomhetsområdet har kontorsted Hamar.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS-utvalgets sekretariat
Søknadsfrist: 
31.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020