Er du nysgjerrig på verden og interessert i migrasjons- og utlendingsfeltet?

Utlendingsnemnda

Søknadsfrist

Vi søker nå flere saksbehandlere til våre saksavdelinger. 

Som saksbehandler i UNE får du ansvar for å behandle klagesaker over UDIs vedtak, samt omgjøringsanmodninger. Du blir godt kjent med mange aspekter innen utlendingsforvaltningen og får god kjennskap til internasjonal rett og konvensjoner, aktuell landkunnskap og ulike nasjonale lover. Det er også aktuelt med rettssaksarbeid. 

Du vil inngå i et sterkt fagmiljø preget av en god kombinasjon av selvstendig arbeid og samarbeid.

Vi ønsker at alle som jobber i UNE skal kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av enkeltsaker etter utlendingsloven og statsborgerloven
 • Skriftlig utforming av merknader og vedtaksutkast til nemndmedlemmer og nemndledere
 • Deltakelse i nemndmøter med ansvar for skriftlig og muntlig saksfremlegg
 • Arbeid i tilknytning til rettssaker og saker fra sivilombudet
 • Arbeid med saksomkostningssaker der advokater fremmer krav

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap/cand.jur. Andre mastergrader med relevant fagkombinasjon er også aktuelle.
 • Interesse for og erfaring fra utlendingsfeltet er en fordel 
 • Ikke-vestlig språk- og kulturkompetanse er en fordel  
 • Erfaring fra utlendingsforvaltningen, offentlig forvalting og/eller saksbehandling er en fordel
 • God formidlingsevne - både muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy og positiv til ny teknologi

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert og har høy faglig integritet
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du har evne til å balansere grundighet og effektivitet
 • Du er systematisk og strukturert
 • Du er fleksibel og har endringsevne og -vilje
 • Du jobber selvstendig, har gode samarbeidsevner og deler kunnskap med dine kollegaer
 • Du er en positiv bidragsyter til det sosiale arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet som saksbehandler vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med fokus på samfunnsaktuelle temaer innen utlendingsfeltet
 • Interessante arbeidsoppgaver i et kompetent og tverrfaglig fagmiljø
 • Bredt utvalg av interne kurs/opplæringstiltak
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Fleksitid og andre statlige velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Lønnsbetingelser: Stillingene blir lønnet som rådgiver eller seniorrådgiver (490.000 – 690.000). Stillings- og lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner

Annet

 • UNE mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på våre stillinger. Vi legger vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for alle våre medarbeidere. Søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordres til å krysse av i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 • I samsvar med offentleglova kan navn av søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.
 • Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju
 • Vi anmoder om at din søknad går via Webcruiter, som er vårt administrasjonssystem knyttet til rekruttering. Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen.

Utlendingsnemnda (UNE) er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Vi har ca. 240 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Se www.une.no.

Kontaktinformasjon

Ingun Marie Halle

Avdelingsleder

 95483882

 

Georg Magne Rønnevig

Avdelingsleder

 99472718

 

SØK PÅ STILLINGEN