Er du en engasjert jurist og ønsker å jobbe i HR?

Søknadsfrist: 
06.05.2021

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Er du en engasjert jurist og ønsker å jobbe i HR?

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi har ledig 100 % vikariat ved virksomhet HR.

Virksomhet HR sin målsetting er å bidra til å skape en attraktiv arbeidsplass som leverer i tråd med Fredrikstad kommunes overordnede målsettinger og strategier.

Virksomhet HR er organisert i stab innovasjon og utvikling, og ledes av HR-sjef. Virksomheten består av ca 50 medarbeidere og er delt opp i fire team og to staber. Virksomheten arbeider både strategisk og operativt på en rekke områder innenfor kompetanse og rekruttering, arbeidsmiljø og arbeidsrett, lønn og arbeidstid, kollektiv rett, økonomi og analyse.

Vi søker en jurist som kan og liker HR-faget, og som skal jobbe hovedsakelig innenfor arbeidsrett og tilhørende offentlig rett.

Stillingen som jurist er et 100 % svangerskapsvikariat, og er ledig fra 15.8 2021 til og med 31.5 2022.

Vi kan tilby

Du vil få utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et aktivt og faglig kompetent arbeidsmiljø. Du vil bli en av to jurister i et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og sommertid, samt gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. Stillingen vil ha kontorplass på Rådhuset som er sentralt i Fredrikstad, nærhet til skjærgården og tilgang til et rikt kulturliv i Norges mest attraktive by 2017.

Lønn etter avtale.

Hovedoppgaver

Du vil være en av våre to eksperter på lov og avtaleverk. Som fagperson på området vil du få ansvar for opplæring av ansatte i Fredrikstad kommune. Arbeidsoppgaver vil være juridiske vurderinger, saksbehandling og faglig veiledning og støtte på relevante områder, herunder bistand til våre ledere i kommunen. Andre viktige oppgaver vil være vanskelige personalsaker og oppfølging og videreutvikling av rutiner og regelverk.

Kvalifikasjonskrav

  • Du har master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen, gjerne med fordypning i arbeidsrett
  • Du har god digital kompetanse
  • Du har svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, på norsk

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det er en fordel om du har erfaring fra HR offentlig sektor, og gjerne erfaring med forhandlinger. Det er ønske at du har kjennskap til hovedavtale og tariffavtale. I denne stillingen er det viktig at du er proaktiv, fleksibel og kan jobbe strukturert. Du må være robust, selvgående og trygg på deg selv. Du må kunne kommunisere og samarbeide godt. Personlig egnethet vil vektlegges.

Generelt

Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale.

Det er 6 måneders prøvetid i stillingen.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem /ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende søknadsregistrering rettes til førstesekretær Ann-Karin Røstad tlf.: 69 30 65 16 eller epost: ankros@fredrikstad.kommune.no.

Søk her

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil fremgå av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, alder og hvilket kjønn de har.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021