Dommerfullmektig

LOGO Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021

Namdal tingrett søker dommerfullmektig med gode faglige kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring

Dommerfullmektig

Namdal tingrett

Om stillingen

Namdal tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig. Stillingen er tidsbegrenset til to år, med mulighet til forlengelse i ett år jf domstolloven § 55g.

Generelt

Domstolen er fullfaglig og i stillingen kan vi tilby faglige utfordringer i form av stor variasjon i sakstyper, samt et nært samarbeid med alle dine kolleger. Stillingen vil gi deg gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Namdal tingrett søker dommerfullmektig med gode faglige kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring. Det vektlegges å kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er nødvendig i stillingen. Namdal tingrett er en digital domstol og det vektlegges forståelse og interesse for å arbeide digitalt med nye arbeidsverktøy.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand jur eller master i rettsvitenskap.

Tilsetting skjer på vanlige vilkår for dommerfullmektiger. Politiattest vil bli innhentet. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsplassen skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til sorenskriver Lisa Rosendal Bech på tlf 74 22 62 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes

 

HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021