Dommerfullmektig

LOGO Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020

Vestfold tingrett har ledig 1 – 2 stillinger som dommerfullmektig fra 1. januar 2021. Kontorsted vil i hovedsak være i Tønsberg eller Larvik tinghus, men det må påregnes tilstedeværelse i alle domstolens tinghus.

Dommerfullmektig

Vestfold tingrett
Om oss
 
Vestfold tingrett en fullfaglig førsteinstansdomstol.  Tingretten har flere tinghus, rundt 50 ansatte og ledes av sorenskriver Jørn Holme.

Vestfold tingrett ønsker å være utviklingsorientert, blant annet gjennom bredde og mangfold i arbeidsmiljøet slik at medarbeiderne skal kunne utvikle seg både faglig og personlig. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Om stillingen(e)

Vestfold tingrett har ledig 1 – 2 stillinger som dommerfullmektig fra 1. januar 2021. Kontorsted vil i hovedsak være i Tønsberg eller Larvik tinghus, men det må påregnes tilstedeværelse i alle domstolens tinghus. Det vil være en fordel om de som ansettes disponerer bil.

Stilling som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt kollegaer som samarbeider godt. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingene er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf. domstolloven § 55 g.

Om deg

Vi søker en jurist med gode faglige kvalifikasjoner, og ønsker helst at du også har relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, samt være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger.

Vi tilbyr

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartlønn fra kr. 492.000,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Spørsmål om stillingen

Dersom du har spørsmål om stillingene og domstolen, henvises til nestleder Anders Nesheim, tlf. 92 30 09 23. Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

For alle dommerfullmektiger blir det innhentet politiattest

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Økokrim
ØKOKRIM
Søknadsfrist: 
17.01.2021
LOGO Council of Europe
Council of Europe, Directorate of Human Resources
Søknadsfrist: 
18.01.2021
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet
Søknadsfrist: 
21.01.2021
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021