Dommerfullmektig

LOGO Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
17.09.2020

Det er ledig 1-2 stillinger som dommerfullmektig ved Drammen tingrett

Dommerfullmektig

Drammen tingrett

Drammen tingrett er en av Norges 12 største tingretter. Tingretten blir ledet av en sorenskriver og har i tillegg nestleder, administrasjonssjef, 8 tingrettsdommere, 3 dommerfullmektiger og ca 17 saksbehandlerårsverk.

Tingretten har lokaler i Drammen sentrum. Rettskretsen omfatter både by- og landkommuner og består av Drammen og Lier.

 

Om stillingen som dommerfullmektig.

Stillingen som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer, variasjon i sakstyper samt et godt internt samarbeid. Dommerfullmektiger i Drammen tingrett kan påregne en travel hverdag med spennende oppgaver. Alle dommerfullmektiger får raskt full saksporteføle, og de behandler i hovedsak de samme typer saker som embetsdommerne. Dommerfullmektigene i Drammen tingrett gjennomgår et opplæringsprogram de to første ukene, og blir deretter fulgt opp av to faddere.

Vi legger vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukerne av domstolens tjenester.

Lønn i henhold til gjeldende dommerfullmektigavtale. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.

Aktuelle søkere vil bli bedt om å legge frem attest fra strafferegisteret.

Tiltredelse for stillingen vil bli etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre tlf. 32211636, nestleder Anne Krisitin Vike tlf. 32211608 eller administrasjonssjef Anne Fossan tlf. 32211604.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021