Dommerfullmektig

LOGO Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020

Asker og Bærum tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig, med oppstart medio august 2020. Stillingen er tidsbegrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf. domstolloven § 55g.

Dommerfullmektig

Asker og Bærum tingrett

Om deg

Vi søker medarbeider med gode faglige kvalifikasjoner, og relevant arbeidserfaring. Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap.

Du må kunne arbeide selvstendig og framstå løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Asker og Bærum tingrett er en digital domstol. Vi ønsker at våre nye dommerfullmektiger har god IKT-kompetanse, og forståelse og interesse for å jobbe digitalt med nye arbeidsverktøy.

Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger.

Vi tilbyr

Vi kan tilby faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt et godt samarbeid med dine kollegaer. Stillingene vil gi deg gode muligheter for både faglig og personlig utvikling, og du vil få mulighet til å delta ved domstolenes kurstilbud innenfor relevante områder.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalen i staten, med oppstartslønn fra kr 492 000,- pr år. Lønnsutvikling etter tjenestetid og avtaleverk. Fra brutto lønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingene kan rettes til nestleder Tarjei Istad på tlf. 67 57 65 42.

Mer informasjon om domstolene og Asker og Bærum tingrett finnes på www.domstol.no/abtingrett.   

Søknad

Søknad med cv, vitnemål og attester sendes elektronisk via “Søk stillingen” på denne siden.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetslova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles ihht lov om behandling av personopplysninger.

For alle dommerfullmektiger blir det innhentet politiattest.

Om oss

Asker og Bærum tingrett er en av landets største domstoler, og behandler sivile tvister, straffesaker, tvangs- og skiftesaker.

Tingretten ledes av sorenskriver, og har 12 dommere, to dommerfullmektiger, administrasjonssjef, 17 saksbehandlere og rettsbetjent.

Tingretten er lokalisert sentralt i Sandvika.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020