Dommerfullmektig

LOGO Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020

Vestfold tingrett har ledig en stilling som dommerfullmektig fra 1. september 2020.

Dommerfullmektig

Vestfold tingrett

Om oss

Vestfold tingrett en fullfaglig førsteinstansdomstol. Tingretten har fire tinghus; i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Vestfold tingrett har rundt 50 ansatte og ledes av sorenskriver Jørn Holme.

Tingretten ønsker å være utviklingsorientert, blant annet gjennom bredde og mangfold i arbeidsmiljøet slik at medarbeiderne skal kunne utvikle seg både faglig og personlig. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Om stillingen

Kontorsted vil i hovedsak være i Horten tinghus, men det må også påregnes tilstedeværelse i domstolens øvrige tinghus og det vil være en fordel om den som ansettes disponerer bil.

Stilling som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt kollegaer som samarbeider godt. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivtet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingen er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf. domstolloven § 55 g.

Om deg

Vi søker en jurist med gode faglige kvalifikasjoner, og ønsker helst at du også har relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, samt være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger.

Vi tilbyr

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartlønn fra kr. 492.000,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Spørsmål om stillingen

Dersom du har spørsmål om stillingen og domstolen, henvises til nestleder Anders Nesheim, tlf. 92 30 09 23. Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.noDet vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.For alle dommerfullmektiger blir det innhentet politiattest.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021