Dommerfullmektig

LOGO Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
25.05.2020

Namdal tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig. Stillingen er tidsbegrenset til to år, med mulighet til forlengelse i ett år jf domstolloven § 55 g.

Dommerfullmektig

Namdal tingrett

Om stillingen

Domstolen er fullfaglig og i stillingen kan vi tilby faglige utfordringer i form av stor variasjon i sakstyper, samt et nært samarbeid med alle dine kolleger. Stillingen vil gi deg gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Generelt

Namdal tingrett søker dommerfullmektig med gode faglige kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring. Det vektlegges å kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er nødvendig i stillingen. Namdal tingrett er en digital domstol og det vektlegges forståelse og interesse for å arbeide digitalt med nye arbeidsverktøy.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand jur eller master i rettsvitenskap.

Tilsetting skjer på vanlige vilkår for dommerfullmektiger. Politiattest vil bli innhentet. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsplassen skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til sorenskriver Lisa Rosendal Bech på tlf 74 22 62 00.

Søknadsfrist: 25. mai 2020.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020