Dommerfullmektig

LOGO Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
25.05.2020

Namdal tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig. Stillingen er tidsbegrenset til to år, med mulighet til forlengelse i ett år jf domstolloven § 55 g.

Dommerfullmektig

Namdal tingrett

Om stillingen

Domstolen er fullfaglig og i stillingen kan vi tilby faglige utfordringer i form av stor variasjon i sakstyper, samt et nært samarbeid med alle dine kolleger. Stillingen vil gi deg gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Generelt

Namdal tingrett søker dommerfullmektig med gode faglige kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring. Det vektlegges å kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er nødvendig i stillingen. Namdal tingrett er en digital domstol og det vektlegges forståelse og interesse for å arbeide digitalt med nye arbeidsverktøy.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand jur eller master i rettsvitenskap.

Tilsetting skjer på vanlige vilkår for dommerfullmektiger. Politiattest vil bli innhentet. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsplassen skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til sorenskriver Lisa Rosendal Bech på tlf 74 22 62 00.

Søknadsfrist: 25. mai 2020.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021