Dommerfullmektig

LOGO Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
25.09.2019

Asker og Bærum tingrett har ledig to stillinger som dommerfullmektig, en med oppstart 1. januar 2020 og en med oppstart 1. mars 2020. Stillingene er tidsbegrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf. domstolloven § 55 g.

Dommerfullmektig

Asker og Bærum tingrett

Om deg

Vi søker medarbeidere med gode faglige kvalifikasjoner, og relevant arbeidserfaring. Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap.

Du må kunne arbeide selvstendig og framstå løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Asker og Bærum tingrett er en digital domstol. Vi ønsker at våre nye dommerfullmektiger har god IKT-kompetanse, og forståelse og interesse for å jobbe digitalt med nye arbeidsverktøy.

Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger.

Vi tilbyr

Vi kan tilby faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt et godt samarbeid med dine kollegaer. Stillingene vil gi deg gode muligheter for både faglig og personlig utvikling, og du vil få mulighet til å delta ved domstolenes kurstilbud innenfor relevante områder.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalen i staten, med oppstartslønn fra kr 483 000,- pr år. Lønnsutvikling etter tjenestetid og avtaleverk. Fra brutto lønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger

Spørsmål om stillingene kan rettes til nestleder Trond Mangseth på tlf. 67 57 65 42.

Mer informasjon om domstolene og Asker og Bærum tingrett finnes på www.domstol.no/abtingrett.   

Søknad

Søknad med cv, vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetslova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles ihht lov om behandling av personopplysninger.

For alle dommerfullmektiger blir det innhentet politiattest.

Søknadsfrist: 25. september 2019

Om oss

Asker og Bærum tingrett er en av landets største domstoler, og behandler sivile tvister, straffesaker, tvangs- og skiftesaker. Tingretten ledes av sorenskriver, og har 13 dommere, 2 dommerfullmektiger, administrasjonssjef, 17 saksbehandlere og rettsbetjent.

Tingretten er lokalisert sentralt i Sandvika.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020