Dommerfullmektig 100%

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
24.05.2019

Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett har felles ledelse, bl. a. felles sorenskriver, nestleder og administrasjonssjef. Domstolene har også 2 felles dommerembeter og 2 felles dommerfullmektiger. Sør-Trøndelag tingrett er landets tredje største førsteinstansdomstol. Domstolen har 15 dommere, 1 ressursgruppedommer, 4 dommerfullmektiger, administrasjonssjef, 27 saksbehandlere, lærling samt 3 sikkerhetsbetjenter.

Dommerfullmektig 100%

Sør-Trøndelag tingrett

Domstolen holder til i Trondheim sentrum.  Fosen tingrett har 2 dommere og 4 saksbehandlere. Domstolen er lokalisert på Brekstad. Ved Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett ønsker vi oss en ny kollega i stilling som dommerfullmektig (100%)  Stillingen vil være felles for domstolene og ha kontor i Trondheim. Det kan helt unntaksvis bli aktuelt med reising til Brekstad.

Arbeidsområder:

Dommerfullmektigene har en hektisk og krevende hverdag med varierte oppgaver innen størstedelen av domstolenes portefølje.

Viktige kvalifikasjoner:

  • Master i rettsvitenskap, gode faglige kvalifikasjoner og engasjement
  • Digitale ferdigheter
  • Initiativrik og løsningsorientert
  • Selvstendig, effektiv og serviceorientert
  • Samarbeidsinnstilt, omgjengelig og bidragsyter til et godt faglig og sosialt miljø

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger
  • Et målrettet og resultatorientert miljø
  • Utfordrende arbeidsoppgaver på en spennende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag

Ansettelsesvilkår og lønn på gjeldende vilkår. Krav om norsk statsborgerskap, jf. domstolloven § 53. Prøvetid på 6 måneder. Tiltredelse etter avtale.

Domstolen er opptatt av å være en inkluderende arbeidsplass og aktiv på kompetansefeltet. Vi fokuserer på faglig utvikling og organisasjonsutvikling. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen også når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til sorenskriver Leif Otto Østerbø, telefon 73 54 24 00.

Søknad med vitnemål og attester sendes www.jobbnorge.no. Politiattest innhentes for aktuelle kandidater.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019