Dommerfullmektig 100%

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
24.05.2019

Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett har felles ledelse, bl. a. felles sorenskriver, nestleder og administrasjonssjef. Domstolene har også 2 felles dommerembeter og 2 felles dommerfullmektiger. Sør-Trøndelag tingrett er landets tredje største førsteinstansdomstol. Domstolen har 15 dommere, 1 ressursgruppedommer, 4 dommerfullmektiger, administrasjonssjef, 27 saksbehandlere, lærling samt 3 sikkerhetsbetjenter.

Dommerfullmektig 100%

Sør-Trøndelag tingrett

Domstolen holder til i Trondheim sentrum.  Fosen tingrett har 2 dommere og 4 saksbehandlere. Domstolen er lokalisert på Brekstad. Ved Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett ønsker vi oss en ny kollega i stilling som dommerfullmektig (100%)  Stillingen vil være felles for domstolene og ha kontor i Trondheim. Det kan helt unntaksvis bli aktuelt med reising til Brekstad.

Arbeidsområder:

Dommerfullmektigene har en hektisk og krevende hverdag med varierte oppgaver innen størstedelen av domstolenes portefølje.

Viktige kvalifikasjoner:

  • Master i rettsvitenskap, gode faglige kvalifikasjoner og engasjement
  • Digitale ferdigheter
  • Initiativrik og løsningsorientert
  • Selvstendig, effektiv og serviceorientert
  • Samarbeidsinnstilt, omgjengelig og bidragsyter til et godt faglig og sosialt miljø

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger
  • Et målrettet og resultatorientert miljø
  • Utfordrende arbeidsoppgaver på en spennende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag

Ansettelsesvilkår og lønn på gjeldende vilkår. Krav om norsk statsborgerskap, jf. domstolloven § 53. Prøvetid på 6 måneder. Tiltredelse etter avtale.

Domstolen er opptatt av å være en inkluderende arbeidsplass og aktiv på kompetansefeltet. Vi fokuserer på faglig utvikling og organisasjonsutvikling. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen også når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til sorenskriver Leif Otto Østerbø, telefon 73 54 24 00.

Søknad med vitnemål og attester sendes www.jobbnorge.no. Politiattest innhentes for aktuelle kandidater.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020