Dommerfullmektig 100%

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
24.05.2019

Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett har felles ledelse, bl. a. felles sorenskriver, nestleder og administrasjonssjef. Domstolene har også 2 felles dommerembeter og 2 felles dommerfullmektiger. Sør-Trøndelag tingrett er landets tredje største førsteinstansdomstol. Domstolen har 15 dommere, 1 ressursgruppedommer, 4 dommerfullmektiger, administrasjonssjef, 27 saksbehandlere, lærling samt 3 sikkerhetsbetjenter.

Dommerfullmektig 100%

Sør-Trøndelag tingrett

Domstolen holder til i Trondheim sentrum.  Fosen tingrett har 2 dommere og 4 saksbehandlere. Domstolen er lokalisert på Brekstad. Ved Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett ønsker vi oss en ny kollega i stilling som dommerfullmektig (100%)  Stillingen vil være felles for domstolene og ha kontor i Trondheim. Det kan helt unntaksvis bli aktuelt med reising til Brekstad.

Arbeidsområder:

Dommerfullmektigene har en hektisk og krevende hverdag med varierte oppgaver innen størstedelen av domstolenes portefølje.

Viktige kvalifikasjoner:

  • Master i rettsvitenskap, gode faglige kvalifikasjoner og engasjement
  • Digitale ferdigheter
  • Initiativrik og løsningsorientert
  • Selvstendig, effektiv og serviceorientert
  • Samarbeidsinnstilt, omgjengelig og bidragsyter til et godt faglig og sosialt miljø

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger
  • Et målrettet og resultatorientert miljø
  • Utfordrende arbeidsoppgaver på en spennende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag

Ansettelsesvilkår og lønn på gjeldende vilkår. Krav om norsk statsborgerskap, jf. domstolloven § 53. Prøvetid på 6 måneder. Tiltredelse etter avtale.

Domstolen er opptatt av å være en inkluderende arbeidsplass og aktiv på kompetansefeltet. Vi fokuserer på faglig utvikling og organisasjonsutvikling. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen også når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til sorenskriver Leif Otto Østerbø, telefon 73 54 24 00.

Søknad med vitnemål og attester sendes www.jobbnorge.no. Politiattest innhentes for aktuelle kandidater.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO VIRKE
VIRKE, Oslo
Søknadsfrist: 
21.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019