Dommerfullmektig

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
15.05.2019

Drammen tingrett er en av Norges 12 største tingretter. Tingretten blir ledet av en sorenskriver og har i tillegg nestleder, administrasjonssjef, 8 tingrettsdommere, 3 dommerfullmektiger og ca 17 saksbehandlerårsverk. Tingretten har lokaler i Drammen sentrum. Rettskretsen omfatter både by- og landkommuner og består i dag av Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Dommerfullmektig

Drammen tingrett

Det er ledig stilling som dommerfullmektig i Drammen tingrett

Tiltredelse for stillingen vil bli etter nærmere avtale.

Stillingen som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer,  variasjon i sakstyper samt et godt internt samarbeid. Dommerfullmektiger i Drammen tingrett kan påregne en travel hverdag med spennende oppgaver. Alle dommerfullmektiger får raskt full saksportefølje, og de behandler i hovedsak de samme typer saker som embetsdommerne. Dommerfullmektigene i Drammen tingrett gjennomgår et opplæringsprogram de to første ukene, og blir deretter fulgt opp av to faddere.

Vi legger vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukerne av domstolens tjenester.

Lønn i henhold til gjeldende dommerfullmektigavtale. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.

Aktuelle søkere vil bli bedt om å legge frem attest fra strafferegisteret.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre (32211636), Nestleder Anne Kristin Vike (32211608) eller administrasjonssjef Anne Fossan (32211604)

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Politiet
Øst politidistrikt, Ski
Søknadsfrist: 
24.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Søknadsfrist: 
26.06.2019
LOG IKA Kgb
IKA Kongsberg
Søknadsfrist: 
01.07.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019