Dommerfullmektig

LOGO Riksvåpen
Søknadsfrist: 
17.12.2018

Ved Vestfold tingrett, Tønsberg tinghus, blir det ledig inntil to stillinger som dommerfullmektig med tiltredelse på nyåret i 2019 etter nærmere avtale. Den som blir ansatt må også påregne å kunne tjenestegjøre ved de øvrige kontorstedene.

Dommerfullmektig

Vestfold tingrett, Tønsberg

Vi kan tilby gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Dommerfullmektigene i tingretten gis anledning til å arbeide med alle saksområder innenfor gjeldene retningslinjer. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i alt vårt arbeid og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Vi ønsker oss en medarbeider som har gode faglige kvalifikasjoner og helst relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig, men være opptatt av å etablere et godt samarbeid med dem rundt deg gjennom engasjement, refleksjon og humør. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Det legges vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Tilsetting skjer på vanlige vilkår for dommerfullmektiger. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25 annet ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. For aktuelle kandidater vil det bli innhentet politiattest.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med nåværende sorenskriver i Tønsberg, Dag Carlstedt, eller administrasjonssjef Mona Sivertsen på telefon 33 30 70 80.

Søknad med attester og vitnemål sendes via lenke på denne siden.

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Riksvåpen
Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett
Søknadsfrist: 
13.12.2018
LOGO Husleietvistutvalget
Husleietvistutvalget (HTU)
Søknadsfrist: 
03.01.2019
LOGO Riksvåpen
Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett
Søknadsfrist: 
07.01.2019
LOGO Riksvåpen
Agder lagmanssrett
Søknadsfrist: 
07.01.2019
LOGO Riksvåpen
Stavanger tingrett
Søknadsfrist: 
07.01.2019
LOGO Kvale
KVALE Advokatfirma DA
Søknadsfrist: 
15.01.2019
LOGO NIM
Norges nasjonale institutt for menneskerettigheter
Søknadsfrist: 
04.02.2019