Direktør

LOGO NIM
Søknadsfrist: 
04.02.2019

Ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er det for snarlig tiltredelse ledig stilling som direktør. Direktørstillingen er et åremål for en periode på seks år.

Direktør

Norges nasjonale institutt for menneskerettigheter

Den nasjonale institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Det betyr blant annet følgende ansvar:

  • Overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge og legge fram anbefalinger for å sikre at Norges menneskerettighetsforpliktelser oppfylles
  • Gi råd til Stortinget, regjeringen, Sametinget og andre offentlige organer og private aktører om gjennomføringen av menneskerettigheter
  • Informere om menneskerettighetene og fremme opplæring, utdanning og forskning på fagfeltet
  • Samarbeide med relevante offentlige organer og private aktører og delta i internasjonalt samarbeid for å styrke menneskerettighetene

NIM ledes av et styre og direktøren, som begge oppnevnes av Stortinget. Direktøren leder den daglige virksomheten og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved den nasjonale institusjonen. Personalet ansettes av styret etter innstilling fra direktøren. NIM skal evalueres tidlig i åremålsperioden, og det tas forbehold om at det kan bli aktuelt med organisatoriske endringer.

Det stilles høye krav til personlig egnethet. Den som ansettes må ha gode lederegenskaper, god vurderingsevne og bevissthet om integritet, rolle og omdømme. Personen må kunne samarbeide og kommunisere godt, være tillitsskapende og ha evne til å inspirere andre til faglig aktivitet med kvalitet.

Det stilles også høye krav til faglige kvalifikasjoner, med utdannelse minst på masternivå eller tilsvarende. Juridisk kompetanse eller annen faglig kompetanse om menneskerettigheter er nødvendig. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med menneskerettigheter, og det forutsettes god kjennskap til offentlig forvaltning.

Lønn i henhold til lederlønnsregulativet i staten.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med vår rådgiver Geir Fottland i ISCO Group, på tlf. 22 06 87 00 eller fottland@iscogroup.no. Ass. direktør Kyrre Grimstad, Stortinget, kan også kontaktes, tlf. 23 31 35 59 eller kyrre.grimstad@stortinget.no.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden “Søk stillingen” innen 4. februar 2019. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.       

 

SØK HER  

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOG Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlag
Søknadsfrist: 
19.02.2020